În iunie, la fel ca în ianuarie

 

Să mă ierte cititorul dacă voi începe aceste rînduri cu amintiri din 18 ianuarie 1990. Atunci T.V.R., care avea la siglă şi „L", anunţa că sediul guvernului este asediat de către cîteva mii de cetăţeni care doresc să dea... o lovitură de stat. Ea apela,  din cinci în cinci mi­nute,  ajutoarele „muncito­reşti" pentru „salvarea demo­craţiei F.S.N.".

Ajutoarele au venit în ca­mioane, îmbrăcate ca de „lu­cru", cu bite, răngi, cuţite şi alte asemenea obiecte din pa­noplia modului de convingere comunist.

Cetăţenii, care manifestau paşnic, cerînd dialogul real cu opoziţia şi formarea unei coa­liţii au fost împrăştiaţi, loviţi, arestaţi, ca la începuturile domniei unui preşedinte pro­vizoriu, autonumit şi automulţumit de existenţa unui partid unic.

Aceasta a fost acum aproape şase luni. Ieri, 11 iunie, la postul de televiziune al F.S.N., unicul în ţară, s-a dat citire unui comunicat al guvernului, în care, în, afara unei înţele­geri cu greviştii foamei din „Piaţa Golanilor", la dialogul cerut de sute de mii de oameni nu s-a ajuns la nici un rezul­tat. Reprezentanţii organizaţi­ilor protestatare au părăsit sala deoarece presa nu a fost admisă, iar cei ce reprezen­tau guvernul nu aveau puteri de decizie. Afară erau mii de cetăţeni, aşteptînd firesc să „vadă" modul de lucru al noii echipe a preşedintelui ales în Duminica Orbului.

Amintindu-şi de apelul din 28 ianuarie, „bravii'' lucrători ai televiziunii au anunţat că sediul guvernului este, din nou, asediat, că numeroşi poliţişti au fost molestaţi (ca cei pe care i-au şi filmat ca fiind loviţi de manifestanţii din Piaţa Universităţii cu cîteva zile în urmă ! Ştiţi, la fel de bine ca şi noi,  că acest „spectacol" a fost regizat des­tul de prost, de securitate-poliţie !).

Drept urmare, se atrăgea atenţia că  în cazul în care lu­crurile se vor precipita, poliţia va interveni cu toate forţele pentru... salvarea democraţiei. Deci, din nou se ameninţa cu forţa,  ştiindu-se perfect că milioanele de oameni din ţară n-au de unde afla urgent ade­vărul.

Care era însă realitatea în Piaţa Victoriei : nici nu ajun­sese coloana de manifestanţi cînd erau deja în poziţie de luptă zeci de TAB-uri, sute de poliţişti, ostaşi ai Armatei (da,  armata a ieşit din cazărmi !), autocamioane, autobuze, mi­crobuze TV,  ARO-uri, zeci de autoturisme cu numere specia­le şi cu staţii de radio emisie-recepţie, toate aparţinînd "simpaticului" general Chiţac. Ostaşi, cu căşti de luptă avînd înscrise literele P.M. închideau bulevardul Ilie Pintilie (ni­menea nu-i schimbă numele ?) pentru a nu se mai intra şi ieşi din piaţă.

Deci, la numai 22 de zile de la alegeri, democraţia origina­lă a domnului Iliescu se face din nou simţită. Sprijinită de TAB-uri, armată şi poliţie, împotriva unor oameni „înar­maţi" cu două porta-voce, dar cu multă răbdare.

Din filmele pe care cei doi operatori ai politiei le-au fă­cut pe ascuns, televiziunea va prelua cadrele „cele mai adecvate" pentru o nouă demascare a acestor luptători antico­munişti.

Filmul adevăratei demon­straţii va rămîne însă o enig­mă pentru tară, dar nu şi pentru străinătate. Operatorii presei străine si-au făcut, din nou, datoria.

Poporul nostru, minţit de 43 de ani, va simţi cît de curînd că a fost încă o dată în­şelat. Magazinele goale, infla­ţia, sînt semne ale „bunăstării promise de activiştii Frontu­lui. Credibilitatea celor aleşi la 20 mai scade de la o zi la alta.

Petalele trandafirului au căzut. Au rămas doar spinii.