F.S.N a început să strige "Trăiască comunismul"

 

In perioada interbelică, cit şi după 23 August 1944, P.N.Ţ. a luptat pentru instaurarea demo­craţiei în România fiind, prin marile sale personalităţi şi larga audientă în rîndul maselor, cea mai puternică forţă care a luptat împotriva tuturor dictaturilor ce 6-au perindat la conducerea tă­rii.

De la reintrarea sa în legali­tate, imediat după REVOLUŢIA ANTICOMUNISTA din Decem­brie 1989, P.N.Ţ.-c.d., este că­lăuzit de aceleaşi idealuri : liber­tate, democraţie, refacerea dem­nităţii umane şi naţionale.

In numele acestor idealuri. Or­ganizaţia P.N.Ţ.-c.d. Prahova PROTESTEAZĂ împotriva fap­telor ce s-au petrecut în ziua de 7 mai 1990 în oraşul Ploieşti şi anume :

1. F.S.N. Prahova a organizat o contra-manifestaţie neautori­zată, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc cu o manifestaţie autorizată a studenţilor de la Institutul de Petrol si Gaze, a sindicatelor li­bere Concordia, I.C.I.P.R., I.P.P.P.G., I.P.C.U.P. în semn de solidaritate cu „PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA".

2. Contramanifestanţii F.S.N. au apărut cu tricolorul Româ­niei, ce avea acum în locul în care altădată era stema comu­nistă, trandafirul şi sigla F.S.N.

Considerăm această faptă o mare jignire adusă drapelului şi mari­lor idealuri naţionale.

3. In timpul cînd demonstran­ţii au cîntat imnul naţional, au rostit „Tatăl Nostru" şi au scan­dat „Jos comunismul", contrademonstranţii F.S.N., majoritatea romi, au huiduit.

4. Spre uimirea tuturor, F.S.N.-iştii au scandat „trăiască comunismul", ca replică la scan­darea „Jos comunismul". Scan­darea F.S.N.-iştilor în aceste zi­le de după Revoluţia anticomunistă dini decembrie 1989 este simptomatică, dezvăluind public ideologia neocomunistă a F.S.N. 5. In încheierea mitingului or­ganizat, din rîndurile contrademonstranţilor F.S.N., grupuri de indivizi înarmaţi cu bite, sti­cle goale, scînduri rupte din gar­duri, au agresat manifestanţii paşnici, pricinuindu-le leziuni corporale, unii dintre aceştia fiind internaţi în stare gravă în spital.

PREŞEDINTE

 CONSTANTIN OPRIŞ