Spontana, domnule Tănase, spontană...

 

Într-o emisiune nocturnă a Studioului electoral, domnul Stelian Tănase a afirmat, lipsit de orice reticenţă, că manifestaţia din Piaţa Universităţii "a pornit spontan".

Se pare ca acest intelectual postre­voluţionar şi totodată, redactor-şef al publicaţiei „22", conferă termenului spontan, o semnificaţie originală, pro­prie acelora care, mai nou, se înde­letnicesc cu mistificarea adevărului.

Îmi permit această constatare por­nind de la faptul că, in realitate, ma­nifestaţia de la Universitate a pornit din... Piaţa Aviatorilor unde, la 22 aprilie, s-a petrecut o altă manifestaţie, organizată de P.N.Ţ.-c.d. In calitate de invitat de onoare era prezent acolo şi domnul Stelian Tănase, care, atunci cînd nu acorda interviuri, aprecia, in­telectual fiind, refulările veninoase ale liderilor peneţişti adresate, desi­gur, domnului Ion Iliescu ţi F.S.N.-ului. Alături de acest membru marcant al Grupului pentru Dialog Social erau prezenţi şi bunii săi prieteni şi to­varăşi de manifestaţii, noii activişti de partid, Dumitru Dincă, Nica Leon, Oc-tavian Rădulescu etc.

Prietenia trainică, înfiripată între Stelian Tănase şi admiratorul de poe­zii legionare, revoluţionarul delapida­tor, Octavian Rădulescu, este notorie, dovadă fiind şi omagiile pe care pro­cesomanul O.R. le aduce public valorii intelectuale şi morale alt fostului pecerist, Stelian Tănase.

După ce oratoria violent vulgarii a conducerii P.N.T.-c.d. a încălzit unele spirite — autentic revoluţionare (!) — i-a format „spontan" un grup organi­zat, dinainte pregătit, pentru par­curgerea traseului Televiziune — Inter. Desigur că, tot „spontan", acest grup format din membrii Asociaţiei 16—21 Decembrie şi ai Alianţei Poporului (Dincă) — nici nu se putea mai bine — i-au chemat in mijlocul lor, in calitate de ghizi îndrumători, pe eroii postrevoluţionari Stelian Tănase, Octavian Rădulescu, Dumitru Din­că şi Nica Leon. Aceste simboluri ale purităţii au condus „spontan" micul detaşament de cercetaşi pînă la Inter, unde i-a postat în mijlocul intersec­ţiei. In scopul de o bloca traficul.

Ajunşi la destinaţie, mentorilor spi­rituali în ale anticomunismului, le-a căzut greu eventuala despărţire de or­taci, astfel că, in mod „spontan", au rămas alături de ei. Dar nu oricum ci cu portavoce... pentru a întreţin „fo­cul revoluţionar" necesar declanşării unei noi revoluţii... Această îndeletni­cire o practicau şi luni, 23 aprilie.

Care va să zică, domnule Tănase, a fost „spontană" manifestaţia, tare spontană...

M. RADU