Agenţia de presă  „Rompres" a primit, de la Biroul de  presă al Guvernului următorul

 

COMUNICAT

 

Conform înţelegerii, la ora 15,00 a avut loc dialogul promis. La acest dialog, reprezentanţii greviştilor foamei şi-au spus punctul de vedere privind înfiinţarea unui post de televiziune independent, do­rinţă de care reprezentanţii Guvernului au luat act. S-a căzut de acord că această problemă este de competenţa Parlamentului şi că Guvernul sprijină in principiu crearea mai multor posturi de tele­viziune şi staţii TV, inclusiv independente, unele private. Reprezen­tanţii Guvernului an promis rezolvarea celorlalte cereri ale greviş­tilor foamei sau transmiterea lor către organele competente ale pu­terii de stat. In urma acestui dialog s-a semnat un protocol, urmare căruia reprezentanţii greviştilor s-au angajat să-şi incheie acţiunea.

La dialog au fost prezenţi şi reprezentanţii asociaţiilor „Alianţa Poporului" şi „16—21 Decembrie" care au venit însoţiţi de un grup de manifestanţi. La rugămintea reprezentanţilor Guvernului la dia­log ca grupul de manifestanţi să părăsească piaţa pentru a se exclude ideea vreunei presiuni asupra desfăşurării convorbirilor, reprezentanţii celor două asociaţii s-au declarat mai întîi de acord cu acest lucru, pentru ca mai apoi să părăsească sala, motivînd că doleanţele lor, de natură politică — complet diferite de cele ale greviştilor foamei — nu sînt incluse în convorbiri. Aceste revendicări politice nu ţin, de altfel, de competenţa Guvernului.

După plecarea din sală a reprezentanţilor celor două asociaţii şi încheierea cu succes a dialogului, manifestanţii din piaţă reprezentînd „Alianţa Poporului" şi Asociaţia ..16—21 Decembrie", avînd in frunte lideri ai acestor organizaţii, au asaltat clădirea Guvernului, împotriva unităţilor de poliţie care nu au făcut uz de forţă s-au produs agresiuni fizice. La ora aceasta situaţia este staţionară. Pur­tătorul de cuvînt al Guvernului a anunţat că orice acţiune similară va fi tratată ca fiind in afara legii şi împotriva acestui fel de ma­nifestări forţe conjugate vor lua măsurile ce se impun.