15 noiembrie nu este de vînzare!

 

Deşi cu o publicitate redusă, mitingul de sîmbătă, organizat de asociaţia „15 Noiembrie" din Braşov, şi-a atins scopul. La ora 10, la întîlnirea din faţa Porţii 1 a marii uzine braşovene, de unde a pornit acum doi ani şi jumătate, în zi de alegeri, mar­şul disperat al muncitorilor români, primul cu revendicări în principal politice, cel care avea să aprindă flacăra speranţei noastre că putem scăpa de comunism, nu se afla prea multă lume. Citeva zeci de oameni, adunaţi în faţa steagurilor noastre cu rană la mijloc.

O minunată zi de mai, pentru rememorarea zilei reci din no­iembrie 1987 cînd „Jos Ceauşescu, jos comunismul !" s-a strigat pentru prima oară pe străzile României, cînd imnul revoluţiei noastre „Deşteaptă-te române" s-a cîntat prima dată de mulţi­mea care încerca să ne trezească, pe toţi din letargie.

Traseul urmat a fost acelaşi de acum doi ani, lozincile, exceptînd una, depăşită, aceleaşi. Două modificări: una de traseu, ma­nifestanţii au depăşit Piaţa centrală a oraşului, unde în decem­brie au căzut primii martiri, şi s-au oprit în piaţa — încă — 23 August, alta de organizare — poliţia a fost alături (presupun si cu sufletul) de oameni.

In final, în jurul tribunei improvizate, aproximativ 1500 de oameni, scandînd „Jos comunismul !", „Braşovul, Timişoara şi apoi în toată ţara !" „Unitate", „Nu va fie frică, comunismul pică !", „Păcat, păcat, de sîngele vărsat !", i-au aclamat pe eroii de la "15 Noiembrie" şi pe cei care li s-au alăturat braşovenilor, reprezentanţi din Piaţa Operei din Timişoara, din Piaţa Universităţii din Bucureşti  din Bucureşti, rugîndu-se Domnului pentru trezirea ade­vărată a tării şi pentru o adevărată libertate.

Un fapt aare a stîrnit, la începutul adunării, rumoare şi zvo­nuri în mulţime : dintr-o maşină cu număr străin, cineva a împrăştiat fluturaşi pro-F.S.N. cu un final frumos : „Partidele istorice vor să vîndă ţara". „Trăiască măreaţa victorie in alegeri a F.S.N. Trăiască Iliescu şi Frontu şi Trandafiru roşu. Jos cu Timişoara şi cu Proclamaţia lor". Cine or fi fost, că români nu puteau fi ? Poliţia nu ne-a putut spune. Poate mîine-poimîine.

Vorbitorii s-au completat reciproc şi au fost completaţi de participanţii la miting. Esenţa este tot în lozinci : „Jos nomen­clatura !", „Unde-s, teroriştii ?", „Cine a tras în noi ?", „Nu vrem perestroika !", „Libertate te iubim, ori învingem ori mu­rim", „Braşoveni, treziţi-vă !", „Nu vrem nici un preşedinte !". „Nu sîntem contra alegerilor, spune Vasile Anghel, preşedin­tele asociaţiei dar, pînă ce ţara nu va avea o constituţie, nu avem nevoie de preşedinte. Indiferent ce se întimplă, 15 No­iembrie nu se vinde !". La 15 noiembrie, au spus vorbitorii, s-a luptat contra comunismului, revoluţia nu s-a terminat, nu vrem nici acum comunism, in acest scop, nu ne putem lăsa dezbi­naţi". („Unitate ! Unitate !", se strigă). „E de o mie de ori mai bine să se ridice iar clasa muncitoare şi să învingă, decît să ia puterea încă o dată un pumn de oameni", spune fizicianul bucureştean Gheorghe Stradan. „Yuri, Werner şi Vasile au fost împreună în faţa gloanţelor. Cine vrea să ne dezbine azi si de ce ?", întreabă retoric Ricu Marian, condamnat la 15 noiembrie („Unitate" se strigă). „La 15 Noiembrie am refuzat să legi­timăm pe cea a unor ticăloşi. Nu vrem ca la 20 mai să o legi­timăm pe cea a unora care nu o merită !", spune Mircea Sevaciuc, preşedintele sindicatului muncitoresc „15 Noiembrie".

Şi punctul culminant al întîlnirii : Asociaţia 15 Noiembrie anunţă, în spiritul Comunicatului către ţară publicat anterior, aderarea la Proclamaţia de la Timişoara („Apel din Timişoara — trezeşte, Doamne, ţara !"). Grupuri de veghe, care de la l mai (în ciuda unor brutalităţi, care au lăsat urme de sînge pe pavajul acestei pieţe braşovene şi care în noaptea de 11 spre 12 mai au înfiinţat filiala Braşov pentru Proclamaţia de la Timişoara, aflate la miting scandează, iar mulţimea reia acest cuvînt simbol : „Timişoara, Timişoara."

O întrebare de la tribună, cu care încheiem : cînd va fi ziua Victoriei revoluţiei române începută la 15 noiembrie ?

 

Marius Petraşcu