Incidente si la Sibiu

 

Incepînd de sîmbătă 28 apri­lie in Piaţa Mare — martoră a primelor victime din Sibiu — au loc zilnic mitinguri de sus­ţinere a Proclamaţiei de la „Ti­mişoara şi a Alianţei Naţio­nale recent înfiinţate în acest scop.

La mitinguri participă stu­denţi de la Institutul Teologic Ortodox, Institutul Teologic Protestant, Universitatea din Sibiu, elevi, muncitori, alte ca­tegorii ale populaţiei.

Mitingul din 1 Mai a fost urmat de un marş pe bulevar­dele sibiene, aidoma celor din luna Decembrie. Demonstranţii au scandat lozinci anticomu­niste, îndemnuri la o reală de­mocratizare a societăţii, s-au În­fierat nomenclatura, securita­tea şi minciuna pe care aces­tea-o perpetuează. La afirmaţia demonstranţilor că „şi în 22 v-aţi uitat la noi", exemplul ghiveciului de, flori din 22 apri­lie din Bucureşti a fost cu promptitudine şi zel preluat de cîteva obiecte casnice aruncate înspre demonstranţi din bal­coanele unor „oameni de bine" de pe bulevardele Mihai Vi­teazul şi Rahovei. Situaţia a de­venit dramatică pe strada Ra­hovei, cînd autoturismul Dacia 1300, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare l-SB-1800 (doar n-o fi fals) a demarat puternic — în stilul preluat; de la Trabantul din Mureş — spre oa­menii din coloană ; i-a şters pe cîţiva, apoi şoferul a coborit si înarmat cu secure, probabil din dotarea modernă a trusei medicale, i-a atacat pe demon­stranţi.

Miercuri şi joi demonstraţiile au continuat aderind din ce in ca mai mulţi oameni la lupta paşnică împotriva violenţei re-instaurate de cei care nu în­ţeleg să cedeze poziţiile pe care nedrept şi nefast le  deţin.

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Sibiu