Rm. Vîlcea pe harta revoluţiei

 

Simbătă 12 mai, ora 15,45. Cîţiva subofiţeri de poliţie interzic organizatorilor mitingului pentru Proclamaţia de la Timişoara acce­sul în zona troiţei închinate eroilor Revoluţiei. Deşi mitingul .este anunţat, dumnealor cer ca participanţii să se deplaseze la Arenele „Traian". Cîţiva tineri pleacă în direcţia indicată. Acolo nu exista nici un fel de protecţie din partea poliţiei. Mai mult : în apropiere aşteaptă grupuri „prieteneşti" de contramanifestanţi.

„Protecţia" din zona Troiţei se vădeşte prin încercarea tov. ma­ior Dumitrescu de a aresta pe medicul Nicolae Bădulescu sub pre­text că ar fi vorba de un infractor periculos, client notoriu al orga­nelor. Faptul că nu cunoaşte, sau tocmai „a uitat" numele „crimi­nalului" ne lămureşte că „poliţia e cu noi".

Ora 16. Manifestaţia începe. Se explică ce se cere (şi în ce mod se justifică) prin punctul 8 al Proclamaţiei le la Timişoara. Se scan­dează pentru Timişoara, pentru Bucureşti. Este citită o listă de activişti promovaţi sau rotaţi în funcţii după Revoluţia din decem­brie.

Patru si jumătate. Apar contra-demonstranţii organizaţi „spon­tan" (unii au sosit în două autobuze) şi dirijaţi de agitatori zeloşi în­tre care s-au remarcat si cadre active sau trecute în rezervă de la ..secţie". Ceea ce-i înfurie cel mai mult este bariera de pînză a „ZONEI LIBERE DE COMUNISM ." Huiduie cînd se strigă „jos comunismul". Unii dintre ei sînt bine stimulaţi cu alcool. Alţii sini recrutaţi din vesela nuntă de la Casa Vîlceană. Deşi sînt primiţi paş­nic si chiar aplaudaţi de cei aproape 200 de susţinători ai punctului 8, agresiunea si violenţa fizică este din ce în ce mai greu de stăvilit, de evitat. Unii din ei dau mîna cu poliţiştii care se află acum în grupul lor. Se pare că terminarea mitingului la ora 18 a deziluzio­nat pe cei care doreau să avem şi în municipiul nostru un „mic Tg. Mureş".

Mulţumim din inimă poliţiei şi numeroşilor vîlceni care şi-au exprimat, de data aceasta fără bîte, sfînta mînie „populară", adre­săm totuşi o întrebare : cine a autorizat această contramanifestaţie ? Oare F.S.N. din Vîlcea (căci despre această largă formaţiune politică este vorba din moment ce s-a scandat „Iliescu" şi „Frontul") nu este obligat să respecte legile ?

 

Marin MARIAN