Fiţi pe recepţie dl. "52"

 

            Reprimarea brutală a opozanţilor străzii din dimineaţa zilei de 24.04.1990 nu a fost decît o întîrziată aplicare a intenţiilor şi realizarea unei răfuieli cu strada protestatoare. Din stenograma, foarte "fierbinte" din ziua de 16.04 a.c. interceptată începînd cu ora 11.00 reiese clar intenţia de instigare "prin ordin" a dl. "52" la reprimarea fizică a oamenilor din stradă. Folosind ca pretext (act de diversiune) Liga antimonarhică. Trebuie reţinut refuzul tacit al dlui "53" de a intra în "jocul" dlui "52" precum şi corecta raportare  a situaţiei "aşa cum era ea" în teren a dlui "235".

 

16 aprilie ora 11 - Piaţa Universităţii

 

 ... sînt 52. Ascultă 53.. Interveniţi odată domnule acolo la Inter!!

....53... La Inter nu se întîmplă încă nimic!

....52... Este încăierare acolo domnule!

....53...Nu este nici o încăierare.. Da.. staţi puţin şi ascultaţi!

...53 către 235... Ce se întîmplă la Inter? S-au încăierat?

...235...Raportez că nu sînt nici-un fel de incidente la Inter! Se fac schimburi de strigăte între cele două tabere. Atîta!

53... 52.. Aţi auzit, nu este nimic la Inter!

52...Ce spui domnule.. S-au încăierat! Mi-a comunicat chiar acum dl. prim-ministru! Spune că s-au încăierat şi mi-a dat ordin să-i împrăştiem.

52..235..Ce se întîmplă la Inter?

235...La Inter nu se întîmplă nimic! Cîteva grupuleţe care strigă pe limba lor şi din cînd în cînd se mai înjură între ei.

53...52...Aţi auzit raportul din obiectiv!?

235...53...Grupurile se îndreaptă spre Romană.

53...Cum se manifestă?

235... Strigă! Nu sînt incidente!

52...Împrăştiaţi-i cum ştiţi Să nu ajungă la Romană! Dl. prim-ministru spune că mai este un grup la Romană, intraţi în ei! Dispersaţi-i!

53...235...Este un grup şi la Romană? Ce fac?

235...Da, este un grup de cca. 200 - 300. Strigă. Ce să fac?

52...53... Împrăştiaţi-i imediat!

53...Dar nu fac nimic!

52...53...Fac, nu fac, dl. prim-ministru a spus că vrea linişte în această zi de sfîntă sărbătoare a Paştelui!

52... Intră dle odată în ei. Ce, nu ai trupe?

53...Am un pluton. Ce să mai fac?

52...Mai cere dom'le  de la Băneasa încă unu, două!

53...Am cerut la Băneasa, aşa cum aţi ordonat.

52...În cît timp soseşte?

53...Eu ştiu..20-30 de minute.

52...Cum vin ăia, intraţi în ei, împrăştiaţi-i, trimiteţi-i acasă la ei.

53...Nu am motive.

52...Ce motive? Nu aţi auzit ce am spus! Dl. prim-ministru vrea linişte în această zi a sfîntului Paşte...

52...Intraţi în mijlocul lor şi forţaţi-i să se împrăştie. Folosiţi orice mijloace! Terminaţi-i odată!

...52...Dl. prim -ministru spune că...

Oprimatorul cu "grenade chimice" de la Timişoara forţează poliţia să reprime opozanţii din stradă. Acolo unde 53 şi 235 nu constată nici-o încăierare şi ca atare raportează situaţia reală, dl. "52" împreună cu dl. prim-ministru văd numai încăierări şi ordonă reprimarea lor?!

Comisia guvernamentală anchetînd activitatea dlui "52" din perioada 16-2o decembrie 1989 la Timişoara îl declară cupabil de "Participare la genocid", mai  "marii zilei" îl menţin în fruntea Ministerului de Interne de unde "52" îşi continuă " crimele  împotriva drepturilor omului". Din ordinul personal al dlui "52" dat generalui Bîtlan Dtru acesta a fost prin "Ordin" implicat în murdara afacere Doru Braia. La penibila conferinţă de presă "Braia", dl."52" trebuia să răspundă, fiindcă dînsul dăduse ordin şi nu un executant.

Domnule Chiţac, sînteţi sau nu "52" în cod?

 

Ioan Surdu

de la ziarul "Timişoara"

 

Maltratarea cetăţenilor din faţa Universităţii în dimineaţa zilei de 24.04.1990 la ora 5.00 a fost comisă din ordinul expres al dlui "52".