Alianţa Naţională  pentru Victoria Revoluţiei

 

 

Flacăra Revoluţiei s-a aprins la Timişoara. LIBERTATE, DEMNITATE, DEMOCRATIE au fost idealurile Revoluţiei din Decembrie. Dar pe măsură ce trece timpul ne îndepărtam  de aceste idealuri. Bilanţul realizărilor de după Revoluţie este următorul: • S-au acceptat unele reforme pînă la nivel similar perestroikăi din URSS; • Nu s-au luat măsuri împotriva celor vinovaţi de represiunea din decembrie, ba chiar unii din acestia au fost susţinuţi şi apărati în fata presiunilor opiniei publice; • In toată această perioadă s-a întreţinut constient o stare de confuzie şi neclaritate  avind ca scop inducerea în eroare a unei cît mai mari părţi a opiniei publice; • Nu s-a realizat în fapt o separare a puterilor în stat, acestea continuînd să colaboreze pe baza aceloraşi principii ca şi înainte de Revoluţie; • Structurile comuniste pe care s-a bazat Ceausescu în guvernarea ţării au fost menţinute împreună cu vechile cadre cu excepţia  unor mici schimbări cosmetice; • Prestigiul internaţional  al  României, care în decembrie a atins un nivel cu care  ne mîndream, a scăzut îngrijorător şi este în continuă scădere; • Sînt  tolerate, în continuare şi chiar stimulate abuzuri şi încălcari flagrante ale legilor, inclusiv ale drepturilor  omului:

 

La 11 martie 1990, Proclamaţia de la Timisoara a reaprins flacăra Revoluţiei. In jurul Proclamaţiei, ne-am unit din nou, am deveni din nou o forţă. Aceasta forţă se numeste ALIANŢA NAŢIONALA PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI, fiind constituită din toti cei care au aderat la Proclamaţia de la Timişoara.

Alianţa Naţională pentru Victoria Revoluţiei nu este o organizaţie de sine stătătoare. Aşa cum rezultă şi din denumire este o alianţă a forţelor democratice din toată ţara cu scopul de a împlini idealurile Revoluţiei.   

Duminică 29 aprilie, în Bucureşti, Alianţa Naţională pentru victoria Revoluţiei anunţă organizarea unui miting  la care vor participa toate organizaţiile şi persoanele independente care au aderat la Proclamaţia de la Timişoara.

Pentru organizarea acestui miting se constituie un comitet de organizare cu care toate formaţiunile care participă sint rugate să ia legatura la tel: 15 38 89.

Persoanele independente care doresc să participe organizat se pot adresa pentru informaţii  la Grupul independent pentru Democraţie în Splaiul Independenţei nr. 46.

Acest miting nu are caracter electoral. În acest sens, rugăm formaţiunile politice particulare să ţină seama de recomandările comitetului de organizare a mitingului.

GRUPUL INDEPENDENT PENTRU DEMOCRAŢIE