Un nou partid născut in Piaţa Universităţii din Bucureşti

 

A luat naştere Partidul Revoluţiei Române – ni se comunică din partea acestei noi formaţiuni politice, alcătuit – se mai arată în comunicatul  acestuia – din cei care au participat nemijlocit la bătălia pentru o democraţie adevarată pe pămîntul romanesc, pentru înlăturarea completă a totalitarismului. Partidul se pronunţă: împotriva încercărilor de revenire a nomenclaturii neocomuniste; pentru continuarea revoluţiei pana la capăt; pentru dezvăluirea întregului adevăr şi cunoaşterea împrejurărilor reale ale desfăşurării Revoluţiei şi a celor implicaţi în aceste evenimente; pentru cinstea Martirilor Neamului;  pentru reorganizarea societăţii românesti pe baze democratice.

Ziarul partidului se intitulează “Desteaptă-te romane”. P.R.R. adresează un Apel insistent tuturor instituţiilor şi persoanelor care deţin date şi documente, inclusiv casete video referitoare la Revoluţie, sa le păstreze intacte şi să contribuie la reconstituirea evoluţiei reale a faptelor şi evenimentelor. “Numai prin asemenea documente – se spune in Apel – va fi posibilă cunoaşterea exactă a acelor momente istorice din viaţa ţarii.

Respingeţi cu hotarîre orice încercare de contrafacere a documentelor şi de prelucrare şi mixare a casetelor – operaţiune ce sîntem informaţi ca se desfăşoară deja – în scopul manipulării opiniei publice  şi reeditarii vechilor practici prin care adevărul ni se prezintă drept minciuna, iar minciuna drept adevăr. Asemenea fapte contravin nu numai normelor morale şi religioase ale poporului nostru, ci sînt pedepsite şi de legea penală. Toate informaţiile privind asemenea documente, va rugăm să le  aduceţi la cunoştinţa Institutului “Tineretul Romaniei”, la telefoanele: 21 23 80 sau 13 85 82. Biroul Executiv al Partidului Revoluţiei Române – George Bosoncea, Toma Cartojan, Constantin Radulescu”

 

(IGOR BUTNARU)