Studenţi din Iaşi, atacaţi de bande de agresori

 

Domnul Petru Caraman, pro­fesor la Institutul de matematică din Iaşi, ne-a făcut o serie de mărturisiri în legătură cu in­cidentele petrecute in ultima vreme la Iaşi.

Domnia sa ne relatează des­pre evenimentele ce s-au pro­dus pe data de 16 mai in faţa Universităţii, cînd studenţii ce manifestau în interiorul zonei libere de neocomunism au fost atacaţi cu sălbăticie de către un grup de indivizi neidentificaţi pînă la această ură. Doi dintre studenţi au fost înjunghi­aţi, unul in spate si celălalt in abdomen. Au fost transportaţi de urgenţă la spital, unde au fost primite îngrijirile necesare. La ora actuală se pare că se află in afara oricărui pericol. In continuare, agresorii s-au repezit spre soclul statuii lui Xenopol, de unde au smuls pan­cartele si lozincile scrise pe pînză, dîndu-le foc si aruncîndu-le arzînd asupra studenţilor. De asemenea ei au confiscat steagul tricolor care aparţinea studenţilor, un gest de provo­care la care studenţii nu au răspuns, deşi cîţiva dintre ei au încercat să-l recupereze. In cele din urmă, steagul le-a fost aruncat înapoi odată cu un val de invective: Golanilor ! Repetenţilor! La munca !

Mai mult decît atît, grupul agresorilor a început să înainteze ameninţător spre studenţi, dar aceştia au îngenunchiat pe trep­tele Universităţii în semn ai deciziei lor de a nu părăsi locul si de a nu apela la violentă. Acest gest i-a dezarmat complet pe agresori. Intre timp, a apă­rut si Politia, pentru moment in­cidentele fiind curmate.

Cu o noapte înainte însă, se aruncaseră sticle incendiare la căminul de fete din Tirguşorul Copoului. Iar studenţii din Tudor Vladimirescu au ieşit ime­diat in stradă pentru a protesta împotriva acestor acte de inti­midare.

Cu o săptămînă în urmă, stu­denţii ieşeni fuseseră agresaţi de un grup de indivizi condus de un anume Nichifor, vicepre­şedintele F.S.N. local, care prin­tre altele a ameninţat că va aduce 20 000 muncitori pentru a „curăţa" locul de cei ce mani­festează de săptămini de zile împotriva comunismului. Acelaşi Nichifor a fost prezent în tim­pul unei manifestaţii de am­ploare organizată in sprijinul Proclamaţiei de la Timişoara, cind, însoţit de asemenea de un grup de indivizi agresivi, a încercat să ocupe tribuna de unde se vorbea.

Domnul Caraman a oferit o parte din aceste informaţii manifestanţilor din Bucureşti, că­rora li s-a adresat de la balco­nul Universităţii.