ÎNTRE PATETISM ŞI CONFUZIE

 

Însemnări  din Piaţa  Universităţii

 

În Piaţa Universităţii, tinerilor demon­stranţi le sînt adresate apeluri în numele asociaţiilor „21 Decembrie" sau „16-22 Decembrie". Unii tineri din piaţă consi­deră însă că „sufletul" acţiunii este „A-lianţa Poporului". Ce argumente au ? Unul singur : rolul activ al domnului Dumitru Dincă. Unii ştiu că domnul Dincă deţine funcţia de preşedinte; alţii că este numai vicepreşedinte. Dar zvonul că „Alianţa Poporului" s-a destrămat, în urma unor neînţelegeri interne, devine tot mai insistent.

Cine este domnul Dumitru Dincă? Foloind un portavoce, domnia sa işi face au­tobiografia. Sute de tineri îl ascultă. E drept că nu lucrează nicăieri. Dar tră­ieşte din economii. Aflăm că a fost-me­canic de locomotivă şi a cîştigat bine. Apoi a fost şofer de taxi şi a cîştigat şi mai bine. Cam 1 000 de lei pe zi. Aşa că are din ce să trăiască. Şi îşi ajută, mai de­clară domnul Dincă, fosta familie (soţia şi 4 copii). Nu spune însă nimic despre ac­tuala „familie". Dar, după ce îşi isprăveşte spovedania, se adresează unui tînăr : „Ia vezi unde-i soţia mea, Mihaela ?". Să fie oare vorba despre Mihaela Hilerin, despre care se spune că-i este nu doar concubină, ci şi femeia care-1 înţelege, pentru că-i împărtăşeşte  şi  „convingerile politice" ?

Un alt lider al manifestaţiei este dom­nul Octav Rădulescu. Tinerii din piaţă ii cunosc puţine date biografice. A fost, se pare, persecutat de vechiul regim. Dar domnul Rădulescu se laudă mai puţin cu trecutul său si mai mult cu prezentul. Le spune tinerilor, tot prin portavoce, că este cel ce a chemat în judecată pe pre­şedintele Ion Iliescu şi pe primul-ministru Petre Roman.

Vorbesc, cu schimbul, în faţa tinerilor din Piaţa Universităţii, fie domnul Dincă, fie domnul Rădulescu. Ei sînt „tribuni" statornici. Din cind în cînd, foarte rar, mai reuşesc să ia în stâpînire gigafonul un preot din Roşiori de Vede, obişnuit al mi­tingurilor din capitală,   care declară că nu

va vota cu domnul Iliescu, pentru că va vota cu Dumnezeu ; un medic stomatolog, care atrage atenţia asupra manipulării electoratului ; un fost deţinut politic care avertizează că alegerile de la 20 mai au rostul de a readuce totalitarismul comu­nist în România. Dar nu-s decît excepţii. Pentru că iarăşi şi iarăşi apar în faţa ti­nerilor fie domnul Dincă, fie domnul Ră­dulescu.

Un tînăr înalt, „înarmat" cu un portavoce, face apel la manifestanţi pentru a fi cău­tat domnul Dincă. E găsit repede. Lîngă tînăr sînt doi bărbaţi care nu se recoman­dă. Şi înţelegem că domnul Dincă nu-i cunoaşte. Dar tonul lor autoritar îl intimi­dează. Unul dintre ei îl întreabă dacă este adevărat că dormea cînd a venit delega­ţia parlamentară în piaţă. „Cum să dorm? — răspunde cel întrebat. N-am dormit de patru zile. Am lipsit doar o oră, ca să mă bărbieresc, să nu se mai spună despre noi că sîntem golani !"... Bărbatul îl priveşte cu asprime şi domnul Dincă este şi mai intimidat. „Domnule, continuă bărbatul, dumneata înţelegi c-ai pierdut o şansă is­torică ?"... Domnul Dincă îl priveşte ne­dumerit şi nu înţelege. Trezit parcă dintr-un vis urît, se duce lîngă colegul său de „tribună", îi cere gigafonul si începe să vorbească animat de dorinţa de a re­cupera măcar o parte din şansa pierdu­tă. „Democratizarea României - precizea­ză domnia sa - se va realiza pe trei pla­nuri : politic, economic şi social". Spune ceva despre primul plan, apoi despre al  doilea. Dar cînd ajunge la al treilea, le amestecă pe toate şi nimeni nu mai des­luşeşte,  în pledoaria sa, prin ce se deose­beşte planul social de cel economic sau de cel politic.

Peste o jumătate de oră aveam să-1 re­vedem la hotelul „Bucureşti", unde se des­făşura conferinţa de presă a grupului ju­ridic internaţional pentru drepturile omu­lui. Era însoţit de „soţia sa Mihaela" şi de doi bărbaţi instruiţi. Din sală, din mijlocul ziariştilor, unul dintre cei doi băr­baţi a întrerupt dezbaterea, pentru a face cunoscută prezenţa domnului Dincă (am înţeles că nu fusese invitat) care este li­derul demonstranţilor din Piaţa Universi­tăţii. Celor de faţă li se explică argumen­tele domnului Dincă privind cerinţa amînării alegerilor din România. Nimeni nu întreabă nimic. Nimeni nu răspunde. După o clipă de tăcere, conferinţa de presă îşi reia cursul.

Se reîntoarce şi domnul Dincă în Piaţa Universităţii. Tinerii de aici sînt informaţi că opinia publică internaţională este da partea lor. Că lupta ce o duc se bucură de o largă solidaritate.

A. BUZOIANU

Adevărul, 27.04.90