APEL

Profund îngrijoraţi de evoluţia evenimentelor din această săptămînă, şi asumîndu-ne rolul pe care ni l-am propus prin Declaraţia de principii din 31 decembrie 1989, considerăm că este de datoria noastră să pro­punem părţilor implicate în conflict începerea de urgenţă a dialogului ne­cesar pentru a scoate ţara din criză.

In acest scop apelăm la cele două părţi - Guvernul şi manifestanţii adunaţi în Piaţa Univer­sităţii - să desemneze reprezentanţi autorizaţi pentru a formula punc­tele de vedere proprii şi, începînd de aici, să ajungă împreună la o în­ţelegere.

Grupul de Dialog So­cial îşi manifestă dorinţa de a media cu imparţia­litate acest dialog.

Cerem tuturor celor aflaţi în conflict în aceste zile să vină la masa tra­tativelor. Propunem Te­leviziunii să facă ime­diat cunoscută invitaţia noastră şi să găzduiască acest dialog.

 

GRUPUL DE DIALOG SOCIAL

România liberă, 27.04.90