Doi golani păcătoşi

 

"Ochiul"  dă, inima...

 

Aventura lor a făcut vîlvă, stîrnind indignarea oamenilor de bună credinţă, care se întreabă (şi întrea­bă) dacă nu cumva a fost vorba de manipulare ! Pînă cînd vom primi un răspuns care să înlăture suspi­ciunile, să zăbovim puţin în preaj­ma faptelor comise de Ion Panait şi Ghearghe Sima, doi înfocaţi sus-ţinători ai PNŢ.-cd.. filiala Călăraşi. Ion Panait, sudor de meserie,  a fost, în urmă cu cîţiva ani, condamnat pentru delapidare şi tîlhărie şi nu-i de mirare că s-a aciuat la P.N.Ţ.-c.d. . Sima este marinar şi este obişnuit, se pare, să înoate în ape tulburi, mai cu seamă atunci  cind trage o duşcă. Că, de, la P.N.Ţ.-c.d. masa e bogată, iar şefii sînt mărinimoşi atunci cînd caută aderenţi.

In urmă cu cîteva zile, cei doi peneţişti s-au simţit atraşi subit de învăţătura Bibliei şi de două iconi­ţe (cîte una pentru fiecare), deşi pînă acum nu i-a văzut nimeni făcîndu-şi cruce. Cu mîna. Ameţiţi bine, după ce au băut nişte ţuică la „botul calului", pitiţi în curtea unei şcoli din cartierul Mircea Vodă (din Călăraşi), şi-au adus aminte că amîndoi ştiu să facă bine cu "ochiul". Si au ochit uşa unei parohii. Fără să se mai gîndească la păcate şi la alte urmări au spart uşa de la locuinţa unui preot, încercind din nou să-şi potolească setea. De astă dată, cu vin. Dacă şi-ar fi umezit buzele, am fi crezut că e vorba de o „împărtă­şanie"... In realitate a fost vorba de o adevărată orgie. Cu şase sticle golite  şi cu alte şase furate. Aghiaz-mă nu servesc băieţii ! Cu aghiazmă şi cu apă chioară au fost înşe­laţi atunci cînd au citit platforma-program a P.N.Ţ.-c.d. şi nu le-a plăcut. Plini de pofte şi de păcate, cei doi peneţişti au pus „ochii" (ştiţi dvs. ochii văd, inima cere...) pe cîteva sticle pline ochi pe care le-au golit cit ai spune Tatăl Nos­tru, începînd să vadă ca prin ceaţă, peneţiştii noştri au inventat repede un joc cu uite popa, nu e popa, după care au trecut la o spovedanie în doi. Amintindu-şi brusc cîte pă­cate îi apasă, şi neavînd loc de întors, s-au mutat în mare grabă la Panait acasă, punînd aici la cale o adevărată slujbă. La plecarea din parohie au mai luat cu ei ceva bu­suioc, 66 de prosoape şi veşmintele preotului. Ajuns acasă, Sima s-a îmbrăcat cu ele şi a început să se închine pereţilor şi să-1 „miluiască" pe Ion Panait, pe care poliţiştii, se­sizaţi de un grup de creştini, l-au găsit în genunchi, într-o prelungită spovedanie. Mare lucru nu spunea. Va spune abia de acum încolo, dar nu în numele Tatălui, al Fiului şi al Ştiutului Duh, ci doar în numele lui. Spovedania celor doi începe acum cu „Subsemnatul..."

Într-o altă parohie, la Aprozi, tot In judeţul Călăraşi, s-a zvonit că doi tineri, veniţi din Bucureşti cu o Dacie albă, au oprit la cimitir şi au început să-şi noteze într-un carne­ţel numele morţilor. Un curios, om dus la biserică, a încercat să afle cine sînt domnii şi ce prilej i-a che­mat să bîntuie prin cimitirul din A-prozi. Cei doi s-au recomandat ca fiind de la P.N.Ţ.-c.d. (de la centru) şi au venit să facă, ce credeţi? „nişte verificări". Invitaţi să răs­pundă şi altor întrebări, cei doi  s-au înţeles dintr-o privire şi cît ai clipi din „ochi" au dispărut, lăsînd în urma lor o îndoială : nu cumva pe listele celor de la P.N.Ţ.-c.d. fi­gurează şi morţii din cimitire ? Aş­teptăm o precizare.

 

IULIAN TALIANU

 

P.S. 1. Răspunzînd la articolul „O domnişoară cu legitimaţie ver­de", tipărit în cotidianul „Azi", organul P.N.Ţ.-c.d. publică, sub ti­tlul „Trandafir de la Fundeni", o „notă" din care n-am reţinut decît confuzia celui care îmi răspunde, care a înţeles că „Zona Fundeni" ar face parte din Piaţa Universităţii ! O fi existînd aici vreo fundătură, dar Fundeni (din articolul nostru) este o comună. Naivi cum îi ştim, cei de la „Dreptatea" au citit, se pare, cu un singur ochi articolul din „Azi", altfel nu ne putem explica stupizeniile pe care le comite sem­natarul replicii : Pardon, Paul Agatinei ! Dumneata scrii de parcă n-ai fost, pînă acum, în Piaţa Universităţii, ci doar ai trecut pe aici plimbînd căţelul de zgardă. I-ai tăiat coada cum ne îndemna pe toţi (deunăzi) dl. Cîmpeanu ? Or, cine mai ştie, dvs. îl ascultaţi poate pe dl. Raţiu ? Ar fi interesant să cu­noaştem ce crede dl. Raţiu despre căţei.

P.S. 2. După ce i-au minţit, în cî­teva rînduri, pe aderenţii lor, filia­lele P.N.Ţ.-c.d. şi P.N.L. din Călă­raşi au izbutit să se adune sîmbăta trecută la o manifestaţie care a du­rat aproape două ore şi unde s-au spus vrute şi nevrute, esenţialul fi­ind rostit de domnul P. Alecu: „sîntem aici vreo 30 de oameni, dar în hîrtiile noastre sînt chiar cîteva mii". Bravo ! De trei ori bravo ! Nenea Iancu trăieşte !