CU LEGEA PE MASĂ

 

Demonstraţia din Piaţa Universităţii, începută în ziua de 21 aprilie a.c., a invocat, în sprijinul acesteia, art: 7; 9; 19 şi 20 din DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI.

Nu aparţin nici unei formaţiuni politice sau apolitice şi, pe cale de consecinţă, mă pronunţ că această demonstraţie nu este legală, aducînd grave neajunsuri ordinii publice,vieţii economice a Capitalei şi liniştii locuitorilor săi.

Prin art. 18 din această Declaraţie se precizează că: “ORICE PERSOANĂ ARE DREPTUL LA LIBERTATEA DE GÎNDIRE, DE CONŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE, PRECUM ŞI DREPTUL DE SCHIMBARE A ACESTORA ŞI DE MANIFESTARE ÎN SINGURĂTATE SAU ÎN COMUN”.

Alături de ceilalţi cetăţeni, organizaţi în partide şi formaţiuni politice, o parte din locuitorii ţării s-au asociat, liber, în F.S.N.

Prin art. 11 din Decretul-Lege nr. 92/1990, se stabileşte: “CANDIDATURILE PENTRU PARLAMENT ŞI PREŞEDINTELE ROMÂNIEI SE PROPUN DE CĂTRE PARTIDE SAU ALTE FORMAŢIUNI POLITICE CONSTITUITE POTRIVIT LEGII”.

Această prevedere se înscrie în dispozitivul art. 21, al. 3 din Declaraţia sus citată, care prevede: “VOINŢA POPORULUI CONSTITUIE FUNDAMENTUL AUTORITĂŢII PUTERII POLITICE.   Această voinţă trebuie să se exprime prin alegeri cinstite ce trebuie să aibă loc periodic”.

S-a adoptat Legea electorală, fiecare partid şi formaţiune politică şi-a propus candidaţii şi la 20 MAI a.c. vom vota pe cei care ne avantajează, care considerăm că sînt mai apropiaţi de sufletele noastre, de nevoile şi dorinţele noastre şi ale României, în general.

Demonstraţia începută la 21 aprilie a.c., în Bucureşti, nu este o adunare electorală; aceasta are un caracter provocator, de tulburare a ordinii publice şi destabilizare a campaniei electorale, astfel că, pe cale de consecinţă, organizatorii acesteia se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor legii penale şi, in spiritul prevederilor Declaraţiei universale a drepturilor omului, să fie aplicate sancţiuni corespunzătoare pentru încălcarea gravă a dispoziţiilor art. 5/Decretul 328/1966; art. 84. lit. c şi d/D.92/1990; art. 321 şi 324 Cod Penal ş.a.

Prevederea art. 29 din Declaraţia mai sus citată, trebuie cunoscută de toţi cetăţenii, deoarece precizează că: “ÎN EXERCITAREA DREPTURILOR ŞI FOLOSIREA LIBERTĂŢILOR SALE, FIECARE NU ESTE SUPUS DECÎT LILITĂRILOR STABILITE DE LEGE EXCLUSIV ÎN VEDEREA ASIGURĂRII RECUNOAŞTERII ŞI A RESPECTĂRII DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CELUILALT ŞI CU SCOPUL DE A SATISFACE NORMELE JUSTE ALE MORALEI, ORDINII PUBLICE ŞI BUNĂSTĂRII GENERALE ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ”.

În concluzie, viaţa economică a Capitalei şi liniştea locuitorilor ei sînt grav afectate de aceste grupări de oameni anarhic constituite.   T.V.R.L. şi organele de presă care nu sînt implicate în această activitate anarhică, deosebit de primejdioasă, sînt rugate să dea dovadă de combativitate în apărarea ordinii şi liniştii necesare desfăşurării campaniei electorale şi a funcţionării nestingherite pe teritoriul României a Declaraţiei universale a drepturilor omului.

Este şi motivul pentru care v-am adresat prezenta scrisoare.

 

 

 

C. BUNEŞTI

“Azi” – 26.04.1990