„GOLANII" NU VOR PLECA, DOMNULE GENERAL DIAMANDESCU!

 

Aşadar, mai doreaţi o dovadă. Încă o dovadă pe lingă numeroasele declaraţii ale celor bătuţi în dimineaţa zilei de 24, ale martorilor oculari, o dovadă mai presus decît fotografiile existente. Aţi solicitat filme făcute de ziariştii străini. Credeaţi că mass-media doarme. Ei bine, în seara aceleiaşi zile, la Actualităţi, televiziunea vest-germană a prezentat, secvenţe cu „golanii" care mîncau bătaie de la poliţiştii aduşi de la Băneasa, însoţite de un comentariu prin care telespectatorii erau informaţi că „din nou la Bucureşti manifestaţiile sînt îm­prăştiate prin violenţă". Ar fi timpul să daţi răs­puns, domnule general, interpelărilor din Parla­ment şi, cu acest prilej, să informaţi opinia pu­blică despre cum se face că aţi fost numit adjunct al ministrului de interne după ce aţi deţinut, în trecutul nu prea îndepărtat, funcţiile pe care le-aţi deţinut.

Şi acum, despre „golani". Zi şi noapte, munci­torii, studenţii şi intelectualii, baricadaţi în  Piaţa Universităţii, care au proclamat o nouă revoluţie, rezistă. Două nopţi consecutiv a plouat. Dar de­monstranţii, într-un superb gest de solidaritate, au rămas acolo, pentru ca, în fiecare după-amiază, să li se adauge zeci de mii de oameni pentru care democraţia nu este sinonimă cu perestroica. Aşa s-a intîmplat şi joi după-amiaza. Iată şi cîteva mo­mente deosebite înregistrate pînă seara, la orele 22.30 : un grup de fcşenişti au cerut permisiunea de a vorbi de la balcon. I s-a acordat unuia dintrei ei. Mai întîi nu s-a recomandat ; a spus doar că nu numai Iliescu trebuie condamnat, ci toţi membrii nomenclaturii, pentru ca ţara să înţelea­gă pericolul. Apoi şi-a declinat identitatea, anunţînd că, din acest moment, nu mai este membru F.S.N., că  este alături  de demonstranţi.  După cum s-a putut vedea, televiziunea a încercat să prezinte ceva  mai  obiectiv  evenimentul central     din  viaţa capitalei. Explicaţia ? Sindicatul liber din TV a ajuns foarte aproape de capătul răbdării. Redacţia de Actualităţi a primit un ultim avertisment. Şi un al treilea moment pe care-1 prezentăm succint, măcar din dorinţa de a încheia, tot adresîndu-ne domnului general Diamandescu : demonstranţii care poartă toţi pe piept inscripţia „GOLAN", au aflat că la Piteşti politia (din ordinul cui ?) umblă pe străzi cu megafoane, incitînd populaţia împotriva lor. La scurt timp, au mai sosit  cîteva   mii  de  bucureşteni.   Nu   numai     veştile   bune, ci şi   veştile  rele  circulă.       invităm     pe dumneavoastră,  cel   care  aţi   veştejit  în   mod  grav . poliţia  română  (aflată în  convalescenţă),  astă seară la orele 22,  pentru a asculta cum zeci de mii  de cetăţeni ai oraşului cîntă  „Cristos a înviat" şi "Deşteaptă-te, române". Chipul dv. va fi transfigu­rat de torţele aprinse. Poate vă va tulbura acum, în al doisprezecelea ceas, spectacolul demnităţii din inima capitalei. Poate veţi deveni un ... poli­ţist liber.

 

Pentru conformitate, SORIN  ROŞCA  STĂNESCU    un  golan

Timişoara, 26.04.90