SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ C.P.U.N.  Şi  GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

Animaţi de cete mai responsabile sentimente privind asigurarea liniştii cetăţenilor şi a ordinii în municipiul Timişoara, am solicitai prin nota te­lefonică transmisă domnului prim-ministru Petre Roman în data de 24 aprilie 1990, ora 18.30, să se dispună transmiterea în direct la TVRI., a manifes­taţiei din Piaţa Universităţii şi să se ia interviuri conducătorilor organizaţiilor care şi-au asumat res­ponsabilitatea   organizării   acestei   manifestaţii.

Această rugăminte am adresat-o cu intenţia de a se verifica veridicitatea unor zvonuri care, sosite din Bucureşti, se refereau la utilizarea forţei şi a mijloacelor de intimidare pentru dispersarea mani­festanţilor. Totodată, cunoscîndu-se solicitările demonstranţilor, cetăţenii municipiului nostru ar fi putut să adopte o atitudine corespunzătoare, în ca­drul principiilor democratice şi de ordine civică, fără de care nu se consideră posibilă stabilizarea si­tuaţiei politice şi economice naţionale.

Cu respect facem precizarea că nu s-a dat curs cererii noastre, deşi obiectul ei ar fi trebuit să con­stituie într-un stat democratic o obligaţie firească a conducerii TVRL...În consecinţă sîntem nevoiţi a ne exprima public punctul de vedere în legătură cu şedinţa C.P.U.N. din data de 24 aprilie 1990 trans­misă de către TVRL şi cu unele episoade disparate şi nesemnificative date în direct la televiziune din faţa hotelului Intercontinental.

În urma celor vizionate constatăm următoarele :

1. Comportamentul complet neparlamentar, ţi­nuta şi vocabularul necorespunzătoare ale unor membri ai C.P.U.N., ele fiind în afara normelor elementare de bun simţ şi de răspundere civică.

 

Text adoptat în şedinţa extraordinară  a Consiliului Municipal Timişoara din data de 25 aprilie 1990

 

 

Timişoara, 26.04.90

(Continuare în pag. a 2-a) - LIPSEŞTE