Era să fiu deputat

 

Subsemnatul PANAIT CORNELIU din Slobozia, judeţul Ialomiţa, bloc V 3, sc. B, etaj III, relatez urmă­toarele :

În ziua de 29 Ianuarie, împreună cu mai mulţi colegi din unitatea noastră, am dat un anunţ la T.V.R.L. şi ziarul „România liberă" că asigurăm bilete de avion domnu­lui Coposu şi altora care apăruseră ca mîniuitori ai poporului nostru, cu toate că nu stătuseră în perioada grea de înfometare a lui Ceauşescu, cu noi.

După apariţia anunţului, dl. Coposu şi-a făcut autobiografia. De asemenea, am primit foarte multe scrisori de adeziune, dar şi multe scrisori din partea adepţilor P.N-Ţ. care ne făceau în tot felul, injurii pe care hîrtia nu le poate accepta.

Prin luna februarie m-a contraatacat  un membru al P.N.Ţ. pe nume Andrei Marin, din Bucureşti, salariat în  Centrala C.I.F. Acesta, fost coleg cu mine la întreprinderea de seminţe Bucureşti, probabil s-a an­gajat în faţa conducerii PNŢ că mă va convinge să retractăm ceea ca am publicat în legătură cu domnul Coposu, că noi nu-l cunoaştem ce fel de om este şi că ne mulţumim noi cu numai cei 50 de ari de pămînt?

La această întrebare, i-am răspuns că dînşii sînt rupţi de realitatea ţăranului, că aceşti ţărani pe moment se mulţumesc cu aceşti 50 de ari pentru că momentan nu ou cum să lucreze mai mult şi că dacă se va reuşi să  se dovedească că in agricultură se va cîştiga foarte bine, atunci tineretul nu va mai pleca din agricultură şi abia atunci se va putea vorbi de privatizarea totală a agriculturii.

De asemenea, i-am spus că eu singur nu pot hotărî retractarea ce­lor publicate.

La un moment dat, pentru  a mă convinge,  a început să-mi ofere o serie de avantaje (chiar materiale), printre care o întîlnire cu dl. Coposu, funcţia de contabil şef la I.L.F. Ialomiţa, iar către sfîrşitul discuţii­lor de circa 8  ore la hotel „Munte­nia", mi-a oferit ultima şansă, adică propunerea că mă va face deputat.

Toate aceste propuneri, bineînţe­les că le-am refuzat, pentru că la nici una nu aspiram. In finalul dis­cuţiilor, cînd a văzut că nu mă ten­tează nici o propunere, m-a întrebat ce face dînsul în această situaţie, ce le spune celor din Bucureşti. I-am răspuns să le spună ceea ce am discutat în decursul celor 8 ore.

Azi, 27.04.90