De ce se demonstrează în Piaţa Universităţii

 

Asociaţiile care s-au unit,  începînd de la 22 aprilie, pentru a demonstra în Piaţa Univer­sităţii  din     Capitală,  ne transmit următorul

 

COMUNICAT

 

Pentru evitarea escaladării tensiunii şi neîn­ţelegerii :

Pentru instaurarea în ţară la unui climat de înţelegere şi stabilitate :

Pentru o ordine democratică de drept :

 

CEREM

 

1.  Adoptarea ca amendament la legea  elec­torală a punctului    8 din Proclamaţia de  la Timişoara.

2.  Formarea    unei comisii pentru    epurarea guvernului, justiţiei şi procuraturii de cadrele nomenclaturii comuniste. Această comisie va fi formată din reprezentanţi ai grupurilor    inde­pendente,  ai sindicatelor     şi  din personalităţi independente ale vieţii publice.

3.  Asigurarea liberei circulaţii a informaţiilor  prin:

a)  Abrogarea   decretului    473,   prin care   se subordonează guvernului televiziunea şi radioul

b)  Autorizarea    funcţionării    posturilor inde­pendente de radio şi televiziune ;

c)  emiterea unei legi   democratice a presei şi încetarea presiunilor   administrative  şi de  alta natură exercitate în prezent asupra acesteia.

4.  Legiferarea drepturilor sindicale în concor­dantă cu convenţiile     internaţionale ;  desfiin-

ţarea structurilor U.G.S.R. şi atribuirea patri­moniului acestuia noilor sindicate.

5.   Legiferarea unei reale autonomii univer­sitare.

6. Adoptarea imediată a proiectului de decret-lege privind    modificarea art. 226 alin. 3 din  codul de procedură penală, permiţînd astfel ca  urmărirea în  justiţie a militarilor din M.I. şi  M.Ap.N, vinovaţi de săvîrşirea represiunii din decembrie 1989, să se desfăşoare potrivit regulilor comune     aplicate oricăror categorii  de infractori.

7. Formarea unei comisii de anchetare urgentă a violenţelor şi a altor abuzuri săvîrşite   de organele de ordine după 22 decembrie 1989, cum ar fi reţinerea fără respectarea procedurii legale a unor persoane, molestarea manifestan­ţilor paşnici  în dimineaţa    zilei de 24 aprilie a.c. şi folosirea   de mijloace ilegale împotriva  acestora.

8.   Adoptarea decretelor-lege    privind ajutorarea victimelor represiunii din decembrie 1989, propuse de asociaţia 21 Decembrie din Bucu­reşti.

9.  Demisia imediată a actualului ministru de Interne.

 

ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE BUCUREŞTI

GRUPUL INDEPENDENT  PENTRU DEMOCRAŢIE

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI

ALIANŢA POPORULUI

ASOCIAŢIA  16—21   DECEMBRIE  BUCUREŞTI

 

Dreptatea, 27.04.90