Încercări de dezinformare a opiniei publice

 

În şedinţa din 24 aprilie a.c. a C.P.U.N. s-a prezentat la mi­crofon şi un domn deputat care a declarat că a participat ca voluntar la Comisia trimi­să de Consiliu în Piaţa Uni­versităţii spre a sta de vorbă cu manifestanţii.

Dînsul a prezentat ca pe un trofeu de mare preţ un mani­fest al P.N.Ţ.-c.d. capturat din Piaţa Universităţii în spe­ranţa că în el se vor găsi cine ştia ce incitaţii la revoluţie şi violenţă.

Dar manifestul respectiv era cai mai paşnic apel   al P.N.Ţ.-c.d. la înţelegere şi cooperare a tuturor oamenilor de bine pentru realizarea adevăratei democraţii.

Dîndu-şi seama de conţinu­tul lui, dl. Iliescu a oprit citi­rea la microfon, cu toate pro­testele domnului Diaconescu, lăsînd să planeze astfel im­presia că acesta ar fi fost un manifest incitator.

Intr-o altă fază a discuţiilor, s-a prezentat la microfon, cu permisiunea domnului Iliescu, o doamnă care a afirmat că în Piaţa Universităţii se gă­seşte printre manifestanţi    şi un grup de 300 de persoane venit din Tîrgovişte, sub conducerea şefului  organizaţiei PNŢcd din judeţul Dîmboviţa, un pictor. Întrebată de dl. Diaconescu care este numele acestui şef de organizaţie şi dacă îl cunoaşte, nu a ştiut ce să răspundă.

Cerîndu-i-se legitimaţia pentru a se vedea dacă este membră în CPUN, a părăsit grăbită sala.

S-a aflat de la cei are o cunoşteau, că s-ar numi Lorentz Gertrude, nu este membră CPUN, ci este funcţionară în cadrul Comisiei Administrative din acest consiliu, condusă de dl. Jerbas.

Luîndu-se contact cu organizaţia noastră din Tîrgovişte, am aflat că nimeni n-a participat la respectiva manifestaţie.

Dreptatea, 27.04.90