Introducerea apartheidului în România ?

 

Nu acceptăm discriminarea rasială care este promovată în nr. 56 din 26.04.1990 al “Dimineţii”, în două articole “tari” semnate Dinu Tudor şi Ion Ştefănescu.

Da, Dincă Dumitru este ţigan şi mîndru de a fi.   Că tovul Dinu Tudor nu suportă această realitate este treaba dumnealui.   Dar faptul că i s-a permis să aducă aceste gînduri şovine în lumina tiparului este condamnabil.   În articolul său intitulat sugestiv – şovin Dumitru Dincă şi arta gogoşilor face cap de coloană cu incriminările”; … “Insul bruneţel” sau “… “Dumitru Dincă, fiul lui Nicolae, de felul lor venetici…” ori “….“Ca era brunet, era, fiindcă toţi din neamul lor erau bruneţi…”

Un alt zelos de la “Dimineţa”, Ion Ştefănescu în articolul “Un miting cu două feţe”, glăsuieşte: “L-am revăzut cu plăcere pe micul demagog, foarte bronzat”…

În sforţarea lor supremă, de slujbaşi dezinteresaţi, cei doi, asociază domnului Dincă, personaje importante ale vieţii publice, cum ar fi liderii P.N.Ţ.-c.d.

Din cîte ţinem minte, aceşti oameni n-au afirmat niciodată că le-ar fi ruşine să stea alături de ţigani, care, trebuie amintit, au pus pieptul în Revoluţie alături de toţi ceilalţi.

 

 

 

IOAN FLOREA

“Dreptatea” – 28.04.1990