TIMISOARA. UN EVENIMENT ISTORIC

 

A fost constituită Alianţa Naţională pentru Revoluţia de la Timişoara

 

În cursul dimineţii de ieri, după dezbaterea punct cu punct a prevederilor Proiectului Convenţiei de constituire a Alianţei Naşionale pentru Revoluţia de la Timişoara, acest document fundamental a fost adoptat.   Textul ei va fi integral publicat în ziarul nostru, la cererea participanţilor la conferinţă.   De asemenea a fost adoptat programul Alianţei Naţionale pentru Revoluţia de la Timişoara în preambulul căruia se subliniază că “Prin această adeziune s-a exprimat hotărîrea de a continua paşnic dar ferm, pînă la victoria deplină, Revoluia română începută în decembrie 1989, Alianţa Naţională pentru Revoluşia de la Timişoara îşi propune să contribuie la readucerea României pe drumul cel mai scurt între ţările democratice, civilizate şi prospere ale Europei”.   Subliniind că nu există şi nu a existat niciodată un “comunism cu faţa umană”, întrucît aceasta înseamnă “limitarea prin teroare generalizată şi permanentă a drepturilor şi libertăţilor individului în numele unor interese generale abstracte, stabilite de o minoritate privilegiată”, în program se prevede că “Toate aceste aberaţii vor trebui eliminate din societatea românească.   Cetăţeanul României trebuie să se bucure de toate drepturile şi libertăţile universale ale omului, inclusiv de dreptul la proprietate privată, contestat de regimul comunist”.   Tot în programul Alianţei Naţionale pentru Revoluţia de la Timişoara este detaliată semnificaţia punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara.   “Activiştii – se susţine între altele – menţinuţi din umbra de serviciul securităţii au reuşit trista performanţă de a duce România pînă la foamete şi genocid.   Tot ei se pretind astăzi cei mai capabili să ne guverneze.   Răspunderea pe care o purtam faţă de copiii şi nepoţii noştri ne sileşte să nu le mai lăsăm pe mînă destinul ţării.   De asemenea punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara conţine în el nodul gordian al Revoluţiei române.   Dacă foştii securişti acceptă să se retragă din viaţa politică a ţării, dedicîndu-se profesiilor lor de bază, atunci în România s-a petrecut intr-adevăr o Revoluţie, întrucît poporul a reuşit să înlăture de la putere categoria socială vinovată de declanşarea revoltei.   În schimb, dacă fosta nomenclatură activisto-securistă va păstra puterea, atunci în România nu s-a petrecut decît o revoltă populară, care a dat prilej unei lovituri de stat, adică înlocuirii unei echipe de guvernanţi cu alta, în interiorul aceleiaşi categorii sociale.   ANNRT va milita pentru retragerea foştilor activişti şi foştilor securişti din viaţa politică a ţării pe o perioada de 10 ani.   Să vină alături de popor, sa-şi practice profesiile de bază, să studieze şi alte doctrine economice şi politice decît cea comunistă şi, la a patra legislatură, dacă se vor dovedi capabili, noi înşine îi vom vota.   Este cea mai blîndă formă de revoluţie şi singura soluţie pentru o reală şi trainică reconciliere naţională.   Altfel, prezenţa fostei nomenclaturi la putere va fi o sursă continuă de tensiuni în societatea românească”.   O precizare deosebit de importantă este şi angajamentul Alianţei de a sprijini în viitorul Parlament drepturile şi libertăşile sindicatelor.   Se subliniază că, întrucît trecerea economiei româneşti de la comunism spre liberalizare nu se va putea realiza fără sprijinul sindicatelor, care numai ele apără drepturile şi interesele muncitorilor, numai ele au creditul moral de a explica acestora necesitatea unor măsuri economice cu efecte temporar neplăcute.   ANRT va sprijini pe toate căile lupta pentru libertate şi democraţie a organizaţiilor sindicale.   Deosebit de important este punctul 11, consacrat reformei justiţiei pe baza unor principii noi, democratice.   Se cere: îndepărtarea din justiţie a judecătorilor de la Curtea supremă (civili şi militari) care au fost aleşi în Marea adunare Naţională potrivit listelor aprobate de Elena Ceauşescu; îndepărtarea din justiţie a judecătorilor militari care au pronunţat condamnări în procesele privind aşa zisele “infracţiuni contra securităţii statului şi economiei naţionale”.   Îndepărtarea din Procuratura militară a ofiţerilor de justiţie care au anchetat sau au supravegheat anchetele efectuate de securitate contra oponenţilor regimului comunist;  îndepărtarea din justiţie, procuratură şi actuala poliţie a celor care au făcut parte din organele de partid şi de stat, centrale şi locale.   La această conferinţă de o deosebită importanţă pentru istoria ţării au participat 29 de asociaţii profesionale culturale.   154 de colective din întreprinderi şi instituţii, 51 de sindicate libere, 24 de partide.

Semnificativ este că în prezidiu, alături de domnul George Şerban, care a condus lucrările, au luat loc doamna Doina Cornea, domnul Vasile Popovici, domnul Nica Leon şi domnul Iosif Szucsik.   În continuare, urmează să fie ales Consiliul Alianţei Naţionale pentru Revoluţia de la Timişoara şi să fie redactat un memoriu către C.P.U.N. şi guvern din partea Alianţei.   Redacţia ziarului “România libera” mulţumeşte pentru onoarea ce i-a fost făcută, reprezentantul acesteia primind legitimaţia nr. 1 la adunarea naţională a susţinătorilor Proclamaţiei de la Timişoara.   Mîine, după ce la ora 9,30 susţinătorii Proclamaţiei de la Timişoara vor depune coroane de flori la altarul martirilor, în Piaţa Operei va avea loc o mare adunare populară.

 

 

 

Sorin Roşca-Stănescu

“România liberă” – 29.04.1990