"Demnii şi curajoşii noştri fraţi de luptă.."

 

Asociaţia „21 Decembrie" din Bucureşti, constituită din participanţi activi la evenimentele revoluţionare din 21 Decembrie 1989, care a contri­buit în permanenţă la desfăşurarea „Manifestaţiei Golanilor" din Piaţa Universităţii, îşi declară hotărîrea fermă de a continua lupta pentru instau­rarea democraţiei in Români.

În acest fel, ea se situează pe poziţii identice cu acelea ale greviştilor foamei din Piaţa Universităţii. Lupta curajoasă şi demnă a acestora a determinat un puternic ecou în conştiinţa naţiunii, constituind — în acest fel — o victorie.

Fiecare persoana în parte are dreptul fundamental de a decide asupra formelor de exprimare a convingerilor sale. Tot astfel, fiecare persoană în parte deţine dreptul fundamental de a decide asupra propriei vieţi. Respectînd aceste drepturi, Asociaţia „21 Decembrie" din Bucureşti a contri­buit la protecţia fizică a greviştilor foamei şi i-a sprijinit moral.

Drumul luptei noastre este însă lung şi necesită cît mai multe forţe Sacrificiul suprem al greviştilor foamei ne-ar lipsi de importanta lor con­tribuţie în lupta comună.

De aceea, faţă de situaţia deosebit de critică în care aceştia se află în prezent, facem apel la demnii şi curajoşii noştri fraţi de luptă de a re­nunţa la această formă de protest, care — oricum — şi-a atins obiectivele corespunzătoare acestei etape.

In orice caz, sîntem convinşi că, aşa cum au făcut-o şi pînă în prezent vor împleti curajul cu raţiunea, acceptind spitalizarea.

Indiferent de decizia pe care o vor lua, greviştii foamei din Piaţa Universităţii, membrii Asociaţiei „21 Decembrie" din Bucureşti vor continua să-i susţină moral şi să le asigure protecţia fizică, prin pichete de pază permanente.

 

ASOCIAŢIA „21 DECEMBRIE" DIN BUCUREŞTI

preşedinte,  ALEXANDRU NANCU