Vulturul Brâncovenesc ne comunică

 

Sîntem profund indignaţi de apariţia unor manifeste redac­tate in numele nostru, repro­duse şi de "Libertatea" din 29 mai 1990, manifeste în care ne declarăm adeziunea la manifestaţia din Piaţa Universităţii şi în care ne autodeclarăm mişcare  legionară !

In ceea ce priveşte poziţia faţă de manifestaţia amintită, menţionăm că o considerăm cu toţii o manifestaţie paşnică şi anticomunistă,  o expresie a libertăţii de exprimare ce trebuie să existe în ţara noastră.

 Amin­tim cu nu sîntem cu toţii mem­bri ai vreunui partid iar cei care sînt au diferite opinii : P.N.L., P.N.Ţ.. G.D.C. şi F.S.N.

Odată cu înlăturarea regimu­lui Ceauşescu si apariţia diferi­telor partide, organizaţia noas­tră a încetat practic să funcţio­neze, fiecare continuind lupta împotriva Comunismului aşa cum a crezut de cuviinţă : într-un partid sau ca independent.

Subliniem că , nemaifuncţionind ca organizaţie, nu putem să avem aici o coloratură, nici verde, nici de altă nuanţă. Această calomnie tipică „Comitetului de zvonuri" al securităţii, aparat care este încă folosit de ac­tualul guvern, nu poate lovi organizaţia noastră decît în trecu­tul ei,  adică atunci cind lupta împotriva dictatorului şi regimu­lui de teroare, cum sunau de altfel şi manifestele noastre. Înseamnă că puţinii oameni care au luptat în trecut sînt legionari?!?

—Exprimîndu-ne încă o dată mîhnirea şi indignarea că min­ciuna şi dezinformarea ating astfel de culmi in ţara noastră, semnăm : Chesaru Radu Mihai, Bidescu Cornelia, Bogeanu Mihaela, Oancea Luminiţa, Geangu Nelu, Chesaru Stanca, Semedrea Ioana, Banu Cristian, Bercan Ionuţ, Roşca Carmen, Cojan Corina.

 

P.S. Menţionăm că cinci dintrei noi au fost arestaţi la sfîrşitul lunii octombrie 1989. Carmen Roşca, Cornelia Bădescu, şi Banu Cristian au fost elibe­raţi pe 21 decembrie 1989, în mijlocul răpăiturilor ce se auzeau dinspre Universitate (cel cinci erau închişi la IG.M. Rahova, lingă Piaţa Unirii), fiind obligaţi să semneze un angajament de colaborator. Chesaru Radu (lide­rul organizaţiei) si Geangu-Nelu au fost eliberaţi abia pe 22 de­cembrie, după fuga lui Ceauşescu din CC (ei au văzut pe  geam elicopterul ce arunca ma­nifeste), în mare grabă, (nu au avut timp nici să-şi ridice toate lucrurile). Amintim acestea, de­oarece ziarul „Expres", citînd ziarul „Le Point", afirmă că toţi membrii închişi dlin organizaţia „Vulturul brâncovenesc" au fost  eliberaţi condiţionat.