21 de intrebari domnului Ion Iliescu

 

O mare parte a opiniei publice româneşti doreşte un dialog deschis şi sincer cu d-voastră. Considerăm că este în interesul puterii să cunoască pe omul care vede că este chemat să conducă în anii decisivi.care urmează, destinele neamului nostru.

lată întrebările noastre de azi:

1. Cînd v-aţi înscris în partidul comunist ştiaţi că în alegerile dln 1948 partidele istorice au obţinut o majoritate zdrobitoare (peste 75 la sutâ din sufragii) şi că, prin înşelătorie şi furt, a fost declarat cîştigător Frontul (sau Blocul) dominat de comunisti ?

2. Aţi avut cunoştinţă. în tot timpul cît aţi fost membru P.C.R.şi aţi ocupat funcţii de răspundere, că datorită măsluirii alegerilor din 1946 puterea comunistă în stat era nelegitimă si uzurpatoare ?

3. În anii lungi cît aţi fost membru P.C.R. şi mare demnitar comunist (prim secretar U.T.C., ministrul tineretului, prim secretar de judeţ) aţi cunoscut că aţi fost de acord cu metodele dictatoriale şi teroriste ale guvernelor comuniste : brutala oprimare a oricărei opoziţii, desfiinţarea fizică a opozanţior, cenzura, minciuna ca armă principală de propagandă etc.?

Dacă nu, pentru ce nu aţi făcut publică dezicerea dvs., protestînd şi părăsind partidul comunist ? În acest context, în 1979, la congresul XII, cum aţi reacţionat la intervenţia lui C. Pîrvulescu ?

4. În calitate de prim-secretar al U.T.C. şi ministru al tineretului aţi cunoscut faptul că securitatea îşi racola informatorii şi delatorii din rîndul studenţilor şi tinerilor muncitori, prin presiuni şi ameninţări de tot felul, făcînd în acest fel nenumărate atentate la conştiinţă ?

5. Este adevărat că în calitate de prim-secretar al U.T.C. aţi persecutat şi pedepsit (exduderea din U.T.C., exmatriculări din facultate) din motive religioase (şi pentru lucruri formale cum ar fi purtarea unei cruciuliţe la gît) sau pentru exprimarea în seminarii de păreri contrare ideologiei marxist-atee ?

6. De ce nu aţi dat dlspozţii Procuraturii generale să ancheteze şi să trimită în judecată pe toţi cei care s-au făcut vinovaţi în perioada dictaturior comuniste 1945—1989 de : abuz de putere, corupţie, atentate la conştiinţă, terorizare  organizată, exterminări, care toate au dus la dezastrul moral, cultural şi economic de astăzi ?

7. Care este data exactă cînd s-a constituit Frontul Salvării Naţionale ? F.S.N. a primit, înainte şi după 22 dec. 1989, vreun ajutor din străinătate (idel, sugestii, ajutoare materiale etc.) ?

8. În momentul formării F.S.N.-ului ca organism oficial, nu v-aţi gîndit că formularea „grupează toate forţele personale şi organismele ce s-au opus regimului de teroare” ar fi trebuit să însemne cuprinderea în primul rînd a celor care şi-au jertfit tinereţea şi viaţa întreagă în lupta acerbă cu teroarea comunistă şi că „democraţii” de ultim moment, care au servit regimurile de teroare, nu aveau dreptul să se erijeze în reprezentanţi ai revoluţiei şi ai anti-comunismului român ?

9. De ce contrar codului muncii, aţi dispus imediat după 22 decembrie ca securitatea şi activiştii P.C.R. să primească fără să mai muncească salariile pe durată de trei luni, cu toate că activitatea lor criminală şi antiromânească era de notorietate publică ? De ce, contrar celor afirmate, aţi îngăduit (sau aţi dispus) ca sub comanda unor generali (foşti comunişti) să-şi continue activitatea securitatea (spionaj, ameninţări, intimidări, dezinformări etc.) devenind un instrument politic ?

10. Aveţi cunoştinţă că în guvern şi la conducerea unor judeţe sînt oameni total compromişi din punct de vedere politic şi moral ? (Participanţi la masacrele revoluţiei, foşti avtivişti ai P.C.R, foşti securişti, foşti procurori comunişti etc.).

Dacă da, de ce i-aţi numit şi i-aţi primit în aceste posturi ? Şi de ce îi menţineti în aceste posturi ?

11. Aţi avut de la început intenţia de a participa cu F.S.N.-ul în alegeri ?

Dacă nu, ce ce   aţi  fixat d-voastră încă în 22 decembrie data alegerilor şi nu aţi lăsat partidele ce urmau să se constituie să o facă. ? Şi apoi de ce nu le-aţi oferit lor toate mass-media moştenite de la P.C.R. (în primul rînd presa şi televiziunea) şi le-aţi monopolizat pentru propaganda F.S.N.-ului ?

Dacă da, de ce ati înfiinţat în întreprinderi consilii F.S.N.şi în acelaşi timp aţi promis depolitizarea întreprinderilor ?

12. Cine credeţi că a stat şi stă în spatele activităţii organizate a unor foşti activişti P.C.R. şi securişti, în toate întreprinderile şi instituţiile din ţară, care de la începutul lunii ianuarie 1990 au desfăşurat o campanie susţinută de dezinformare, calomniere, instigare la ură şi dezbinare, toate acestea vădit canalizate spre discreditarea partidelor istorice şi a conducătorilor lor şi implicit a ideii de pluralism şi democraţie ?

13. De ce aţi permis sau ati iniţiat, prin ministerul apărării naţionale, înfiinţarea în armată a unor servicii de „educaţie patriotică” ce sînt conduse de aceiaşi oameni care au înveninat sufletele ostaşilor şi ofiţerilor zeci de ani cu ideologia marxist-leninistă şi materialist-atee ?

14. Dumneavoastră personal sînteţi acum adept al materialismului ateu sau nu ?

15. Aveţi cunoştinţă de violenţele şi teroarea exercitate asupra Partidului Naţional Ţărănesc – creştin şi democrat începînd cu ziua de 28 ianuarie şi pînă în prezent (intrare cu camioanele în manifestanţi, devastări de sedii, maltratări şi ucideri de oameni, ameninţări şi intimidări de tot felul) ?

Dacă da, credeti că aceste acţiuni sînt făcute de muncitori revoltaţi împotriva P.N.T.-c.d. ? Acceptaţi aceste metode „politice” ?

De ce nu ati făcut public niciodată dezacordul dvs. Şi de ce în calitate de şef al statului, care a declarat că va democratiza ţara, nu aţi luat măsuri de pedepsire şi anihilare a celor vinovaţi  ? Cine credeţi că sînt aceşti terorişti ? Sînt apropiaţi ai Frontului ?

16. De cine credeţi ca au fost manipulaţi huliganii ce au intrat în clădirea guvernului în 18 februarie a.c.? De partidele istorice ? Sau de foşti securişti şi activişti ai P.C.R. ? Dacă A^ nici unul__dinţre^_^ceştia, atunck

17. Cunoasteţi împrejurările răscoalei minerilor din Valea Jiului din 1977 şi măsurile luate de guvernul comunist împotriva a mii de mineri şi a familiilor lor ? Unde erati în acest timp, ce .demnitate îndeplineaţi şi ce atitudine aţi luat faţă de acest eveniment ?

18. Cunoaşteţi faptul că după dispariţia a mii de mineri (mulţi dintre aceştia pentru totdoauna) ei au fost înlociuţi cu.oamenii securităţii care au ocupat de atunci posturi de conducere în Valea Jiului ?  Unde sînt  azi miile de mineri dispăruţi şi miile de securişti care le-au luat locul?

19. „Reprezentanţii” minerilor care în ziua de 18 februarie s-au arătat atît de entuziaşti adepţi ai d-voastră şi ai Frontului şi atît de mari adversari ai partidelor istorice fac parte din miile de mineri dislocaţi în 77 din Valea Jiului sau din cei aduşi în locul lor ?

20. Aveţi convingerea că Partidul Naţional Ţărănesc-creştin şi democrat e un partid democratic condus de democraţi adevăraţi sau nu ?

21. Aveţi convingerea că pînă la 20 mai vor exista toate condiţiile pentru ca toate formaţiunile politice ă beneficieze de posibilităţi egale în competiţia electorală ? Sînteţi convins şi aveţi dovezi că partidele de opoziţie posedă aceleaşi mijloace materiale şi propagandistice ca şi F.S.N.-ul ?

Aţi afirmat şi dovedit că pluralismul politic nu garantează democraţia. Atunci, după părerea dvs., ce sistem politic garantează democraţia ? Nu cumva sistemul partidului unic ?

Ne place să credem că în interesul d-voastră şi al salvării naţionale veţi face pasul hotărîtor al sincerităţii şi onestităţii spre opinia publică românească, răspunzînd acestor întrebări.

 

Dreptatea - 4 mai 1990