Constanţa: neonomenclatura pe un butoi de pulbere

 

 

Cîştigâ microfonul prin forţă. Şi prin poziţia privilegiată din primul rînd. Stînga. Susţine cu violenţă propunerile colegului de bancă, acad. Bîrlâdeanu, bruind orice oponenţi prin vocea baritonală şi statura impozantă. În afara scurtelor intervenţii e, însă, detaşat, semn că reprezintă acolo, în CPUN, interesele unui judeţ calm, liniştit, fără mari probleme...

...Barbu Dănescu, preşedintele C.J.P.U.N. Constanţa nu a fost niciodată ales! A fost, însă, pentru o noapte, inginer. S-a autointitulat aşa, construindu-şi într-o secundă o biografie. În febra revoluţiei într-un oraş în care s-a tras şi au rnurit oameni, chiar dacă asta nu se (prea) ştie, nimeni nu a avut timp să verifice legitimaţii de serviciu sau diplome de studii. Toţi se simţeau datori cu un moment de sinceritate. A fost nevoie de doi muncitori, doi profesori, doi ingineri... unul a fost, atunci, el! Are absolvite şapte clase primare. A avut însă, atunci, puterea să se impună. I-a îndepărtat mai tîrziu, dar destul de repede, pe toţi cei deveniţi incomozi, chiar şi pe cel care, din bună credinţă, îl propusese să facă parte din CFSN, maistrul Petre Motoi. L-a păstrat, în schimb, pe Dan Panaitescu, pe care revoluţia l-a găsit la... etajul doi al „Casei Albe" şi l-a făcut să coboare... doar pînă la etajul întîi. L-a „promovat" şi pe Vasile Rusescu, care din secretar al fostei municipale PCR a avansat la judeţeana CPUN (!). A avut apoi grijă, ca ceilalţi, toţi componenţii grotescului nucleu de activişti ai Constanţei cei care au susţinut şi încurajat proiectele diabolicelor canale Dunăre-Marea Neagră şi Midia-Năvodari sau a giganticului port Agigea, toţi, să se retragă liniştiţi. Două (!) TIR-uri comandate de domnul Dănescu au transportat la Bistriţa mobila stil şi acareturile primului secretar Marina care (arestat şi, în primele ore, ţinut sub pază la Muzeul Marinei) a fost apoi făcut dispărut fără urmă. Tovarăşa Borodi, bine instalată în vila sa din centrul  Constanţei (cea mai diabolică propagandistă - şi cea mai inventivă -, cea care i-a învăţat pe constănţeni să desfăşoare în mijlocul deşertului dobrogean covoare persane pe care să aterizeze elicopterul prezidenţial), a urmărit pasivă Revoluţia, aşteptîndu-şi pensia cît două salarii (pe care ulterior a şi primit-o). Colonelul Boştină, fostul şef al Inspectoratului Judeţean al Miliţiei, asupra abuzurilor căruia constănţenii ar avea suficiente dovezi, numit de Ceauşescu, în noiembrie, şeful Direcţiei Penitenciarelor, vinovat direct de ororile de la Jilava sau Timişoara din 16 - 21 decembrie, a fost avansat „post-revoluţionar" general. Constănţenii care, prin forţa împrejurărilor, ştiu prea multe şi văd în continuare prea multe, au ieşit în stradă.

Dănescu et Co. nu au dat, aparent, semne de nelinişte. Au blocat însă, imediat, apariţia singurului ziar independent care-i informează corect pe localnici de „mutările” lor (i)responsabile - „Contrastul". Dezvăluită de BBC în mai puţin de 24 de ore, măsura abuzivă este ulerior pusă pe seama neînţelegerilor, dar materialele se învechesc în tipografii, în amînări prelungite. Prefectul judeţului, istoricul Adrian Rădulescu (care cumulează în Constanţa nu mai puţin de şase funcţii, printre care şi pe aceea de rector al Universităţii nou create, director  al Muzeului de Arheologie, comandant al gărzilor patriotice ale tineretului, etc.) este acelaşi om care, într-un elan de nedescris, a cîntat osanale fostului dictator la TVR (mai puţin liberă) în chiar ajunul detronării sale, cu ocazia ultimului Congres. Măsurile abuzive luate de domnul prefect îi vizează evident, în primul rînd, pe opozanţii făţişi ai CJPUN. Astfel, Uniunea Tineretului Liber este îndepărtată din fostul sediu al Judeţenei PCR, unde sînt bine instalaţi reprezentanţii actualei conduceri. UTL-ul, condus de Gabriel Corbu şi Petre Motoi, primesc trei camere la etajul unei clădiri cu altă funcţiune. Studenţilor de la Institutul de Marină Civilă, cei care pînă la 1 ianuarie au apărat Constanţa cu arma, cărora li se repartizează drept cămin fostul hotel PCR, li se cere o taxă de 90 de lei pe noapte, apoi li se face „reducerea" la 900 de lei pe lună. Preţurile la care se aproviziona fosta nomenclatură, cele ale bufetului aferent, sînt crescute de 3 ori. Studenţeşte... Ba mai mult, întreprinderii Agro-Industriale, fosta anexă de aprovizionare a activiştilor, începe să i se dea dreptate şi studenţii vor trebui, de la sfîrşitul lunii mai. să-şi caute noi spaţii de cazare. În discuţie se pune, pe măsura creşterii opoziţiei, chiar clădirea cu săli de studiu repartizate acestui nou institut.

Cuplul Dănescu - Rădulescu funcţioneazâ perfect. Atîta doar că orientîndu-se prea mult asupra opozanţilor şi a sabotării lor sistematice, ca şi asupra prezenţei „la condică", la chemările „Centrului”, părăsesc cu totul treburile judeţului.

La Chimpex se semnalează o grevă „japoneză", la Uzinele Navale Midia 500 de oameni stau fără lucru datorită răzbunării fostului director (incapabil), pedepsit prin avansare la „Centrală". în schimb, la şantierele din Constanţa comenzile de reparaţii sînt întîrziate cu luni de zile. Intrarea, mereu arnînată, a vaselor străine în port îi costâ pe constănţenii 10 000 de do-lari zilnic. Biblioteca judeţeană primeşte ordin de evacuare a celor 500 000 de volume ale sale fără a i se asigura în prealabil un nou spaţiu. În fine, scindarea comunităţilor turcă şi tătară, din 6 mai, semnalează o stare de încordare fără precedent. Butoiul cu pulbere e pregătit.

 

RADU OVIDIU GEORGESCU