Alte zile şi nopţi pe caldarîmul libertăţii

 

• Saptamîna cea. mai lungă a anului • Buletinele meteo ţin cu Frontul • Ploaie, frig, zloată • Noi de-aicea nu plecăm / nu plecăm acasă / pînă nu vom cîştiga libertatea noastră ! • Se anunţă că în unul din teletopurile franţuzeşti, melodia revoluţionarilor români ocupă primul loc • Alte zvonuri : Cambridgc, Oxford şi Harvard s-au autointitulat “Universităţi ale golanilor” • Un student norvegian: Frontul- v-a dat un salam, un paşaport şi o sîmbătă liberă. Nu vă lăsaţi păcăliţi, nu aceasta-i libertatea ! • Un miner din Dolj: şi minerii sînt cu voi • Eugen lonesco: Trăiască golanii ! Semnează :un academician golan • Taximetriştii din faţa hotelului Intercontinental fac pauză de un speach îninte de a pleca în cursă • Campingul de la Teatrul Naţional se extinde cu noi golani şi golance din Braşov, Giurgiu, Craiova, Galaţi, Tîrgovişte, Cluj • Vocea unei greviste: Vom muri, dar nu cedăm • Un student bulgar: Europa vă urmăreşte şi vă aşteaptă; sînteţi din nou în fruntea luptei împotriva comunismului; soarta noastră a bulgarilor tot aici se decide: nu ne părăsiţi ! • Noi de-aicea nu plecăm... • Plouă • E dificil să numeri 30.000 de umbrele • Moarte lui Iliescu! - hehe ! securistul e scos afară ; nu-i chiar aşa uşor să faci pe golanul; sînt toate felurile de golani, neogolani, golani vînduţi imperialismului, golani adăpătoare, golani agenţi străini, golănaşi, golani de lux etc., etc., dar golani securişti nu avem. • La televiziune, Victor Teodoru se îneacă de emoţie citind un manifest incriminatoriu ; cinismul redactorilor nu este întrecut decît de neprofesionalismul lor ; există şi o istorie a imaginilor • Partidul radical democrat îi numeşte pe tinerii din Piaţa Universităţii “adversarii nmoştri” ; revoluţionarii n-au auzit în viaţa lor de Partidul radical democrat: cad de accord totuşi: sîntem împotriva comunismului, e firesc ca unii să ne considere adversarii lor • Vă rog să primiţi binecuvîntarea ţăranilor golani din toată ţara ! • Sindicatul liber al navigatorilor numără zece mii de suflete. Toate sînt cu voi • O veste tristă : în Braşov, Craiova, şi Piatra Neamţ, “oamenii de bine” au încercat distrugerea fizică a grupurilor de studenţi şi tineri revoluţionari • Un simbol : se dă foc ziarului Adevărul  Domnu’ Iliescu îşi cere scuze că a fost dezinformat • Iliescu şi ai lui / Cascadorii rîsului ! • Chiţac, Chiţac să fie ras în cap! • Un student din Danemarca : Vă mulţumesc pentru titlul de Golan ; noi, în Danemarca, toţi sîntem golani ! • Un bust al lui Marx pe care scrie : Golani din toate ţările, iertaţi-mă! • După ce a minţit despre desolidarizarea studenţilor din Institutul Politehnic, Rompresul pierde hîrtia cu dezminţirea aceluiaşi sindicat • Grupuri de oameni ai muncii de la neştiute întreprinderi cer guvernului, în numele poporului, să facă tabula rasa din Piaţa Universităţii • Cine a tras în noi 16 – 22 ? • Vă iertăm ! • Gabriel Andreescu : Sub zîmbetul făţarnic al guvernanţilor se ascunde conştiinţa unei odioase organizări • Uniunii Tineretului Liber din Constanţa i s-a alăturat Comunitatea etnică turcă : ăştia da, golani ! • Liga studenţilor din Institutul de Marină anunţă că decanul şi studenţii aderă la Proclamaţia de la Timişoara • Intelectuali de bine se strîng în jurul domnului Emanuel Valeriu ; ei protestează împotriva tinerilor din Piaţa Universităţii care pretind amînarea alegerilor ; niciodată revoluţionarii din Piaţă n-au cerut aşa ceva. Ce joc o mai fi ăsta ? Ştirea nu produce zarvă ; intelectualii golani sînt în Piaţă • Se repetă crezul Pieţei : Nu sîntem împotriva unui om ; nu sîntem pentru un om. Nu vrem comunism, cu nici un fel de faţă, în nici un fel reformat, sub nici un fel de nume. Vrem să fim liberi, într-o ţară liberă ! • Ultima gratulare a fostului şef al propagandei ceauşiste : Ion Iliescu, cel mai iubit fiu al revoluţiei române (dintr-un manifest al unor frontişti) • Sursele de informare ale presei libere : securitatea telefonează la Centrală, tovarăşii din Centrală formează numărul serviciilor de cadre din întreprinderi, dosarele disidenţilor pornesc spre Centrală, de aici la securitate şi mai apoi în redacţieile cotidianelor independente şi de mare tiraj ; opinia publică trebuie informată minuţios • Un critic de film, tînără mamă : Trec pe aici, iau o gură de aer şi mă întorc al om la copil ; e o altă atmosferă aici, o altă lume • La televeziunea din Elveţia, Belgia şi Austria a fost prezentată pe post caseta cu bătaia din dimineaţa zilei de 24 aprilie – se promite vizionarea ei cît de curînd pe ecranul de la Institutul de Arhitectură ; ce-ar mai trebui ca guvernul să-şi prezinte demisia pentru minciună sfruntată ? se răspunde : lipsa cinismului politic • Sîntem martorii unui fenomen revoluţionar unic în lume.

 

ROXANA LUNGU

 

 

 

Cafeaua de bine

 

La adăpostul întunericului (cum procedează toţi oamenii de bine) de zona corturilor din piaţa golanilor s-au apropiat un bărbat şi o femeie, în jur de 40 de ani, pentru a sprijini, după modesta lor posibilitate, idealul pentru care luptă aceiaşi revoluţionari din decembrie. Au adus cu dînşii cafea fierbinte, cu grijă pregătită, pentru a le mai încălzi sufletele. Din sticla de Pepsi în care era cafeaua, a băut Daniel Bidileci, de 15 ani. În timp ce sorbea lichidul cald, acesta a simţit în gură o pastilă fără nici un gust, pe care a aruncat-o. Oamenii de bine nu se mai aflau acolo.

Puţin mai tîrziu Daniel Bidileci a fost transportat la Spitalul de urgenţă, apoi la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, constatîndu-se o intoxicaţie cu o substanţă necunoscută. La faţa locului, în camera de gardă, se aflau doi poliţişti care acordau un prim ajutor. Ei veniseră iute din Piaţa Universităţii, unde se anunţase la microfon dramatica întîmplare. S-ar putea ca poliţiştii să dorească să-I descopere pe făptaşi. Cine ştie ?

În faţa mamei sale, chemată de acasă, lui Daniel Bidileci I s-a administrat perfuzie, fiind îngrijit în continuare de medicii spitalului în care a fost internat. Evenimentul s-a petrecut în seara zilei de 8 mai, după orele 22.

 

 

Pumnul de vedere

 

Şi ca să vorbim la obiect, vineri, 4 mai, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, potrivnicii Proclamaţiei de la Timişoara şi-au impus “pumnul de vedere” în feţele (şi pe unde au mai nimerit) demonstranţilor. În cadrul întîlnirii nedorite, degenerate într-un aprig dialog, unele idei au fost susţinute de bite şi tufe culese din parc. În urma acestui dialog, de la care cine a scăpat, a scăpat, cine nu, nu, cei care au fost în preajma “vorbitorilor” au păstrat amintirile pe pielea lor. Au fost molestaţi, printer alţii, şi doctorii Stănescu şi Galeriu, fiul preotului Galeriu.

 

RADU MARIAN

 

 

În Braşov, viaţa nu e sigură dacă nu ţii cu FSN

 

La Braşov, piaţa centrală – care, printr-o ironie a întîmplării poartă încă denumirea 23 august – este permanent ocupată de cetăţenii veniţi să-şi manifeste solidaritatea cu toţi oamenii liberi din România care susţin Proclamaţia de la Timişoara. Membrii Grupului de veghe, constituit în ziua de 1 mai, sînt cei ce anumiă adunarea prin luări de cuvînt, afişe, chemări la luciditate. La ora înserării se intonează imnul “golanilor”. În timpul zilei, densitatea populaţiei scade, dar seara cei ce vin de la muncă se regrupează în careul dintre vechea primărie şi Biserica Neagră, cerînd libertate şi democraţie. Nu vor nimic pentru ei, nu se scandează nici o lozincă politică, nu doresc decît libertatea totală a cuvîntului, a gîndului, a alegerilor, a voinţei fiecărui cetăţean. Nu vor să fie manipulaţi, cer includerea punctului 8 în Legea electorală, vor să ştie unde sînt cei ce au tras după 22 decembrie.

Dimineaţa zilei de 4 mai a fost tde agresivitatea unui grup de 30-40 de oameni care s-au repezit la vorbitori cu pumnii, urlînd, lovind. Au smuls toate afişele şi le-au dat foc. Au ars şi staţia de amplificare. Oamenii au privit stupefiaţi, dar nu pentru multă vreme, căci furia pumnilor s-a abătut imediat asupra lor. Pacea şi seninul zilei au fost murdărite de ţipetele celor loviţi şi fugăriţi. La ora aceea, agresaţii erau mult mai puţini decît atacanţii. În cîteva minute, careul libertăţii din Braşov a fost pustiit. Curioşii, trecătorii uimiţi priveau de la distanţă spectacolul violenţei. Văzusem mai devreme o maşină a poliţiei în apropiere, ascunsă după o clădire, dar nu mai exista nici ea. Oamenii de ordine supravegheaseră doar liniştea şi, eventual, bunul mers al bătăii. Nimeni nu a intervenit să-i apere pe cei ce priveau şi ascultau. Flăcările s-au stins şi piaţa s-a aglomerat din nou. Revolta ne-a invadat pe toţi. Nimeni nu ştia cine sînt bătăuşii. Unii spuneau ca sînt fesenişti, alţii că sînt poliţişti. Sigur, însă, “erau beţi”, mi-a spus un tînăr lucrător la îtreprinderea de transport a oraşului. Nu a vrut să-şi dezvăluie numele – are copii acasă şi viaţa în Braşov nu este sigură dacă nu ţii cu FSN-ul”. Mihaela Teculescu, membră a grupului de veghe mi-a declarat: “ Nu sîntem crezuţi pentru că oamenii sînt dezinformaţi. Presa independentă ajunge greu şi rar pînă aici. Avem mai ales ziarele feseniste. Postul de televiziune Braşov nu mai are voie să emită. A venit cineva de la TVR şi ne-a comunicat că s-a ordonat să nu mai funcţioneze, dar nu ne-a spus cine a dat acest ordin. Nici un ziar nu ne ascultă. Noi nu sîntem organizaţie politică şi nu facem politică de nici un fel. Nu facem propagandă nici unui partid. Abia acum ne organizăm, vom avea un comitet şi un purtător de cuvînt. S-au difuzat în numele nostru afişe neaprobate de noi ca să ne discrediteze”. O afirmaţie care m-a stupefiat şi pe care am înregistrat-o imediat a făcut-o un tînăr de la un institut de cercetări, S.B. : “Sîntem destui cei care nu vor vota cu FSN-ul. Ne-am lămurit ce ne aşteaptă. Majorităţii, însă, îi este frică să recunoască. Nici la serviciu, nici pe stradă nu vorbim. Frica este foarte mare în Braşov. Ştiţi doar că a fost o bătaie mare astăzi !” Dintre cei de faţă a sărit cineva : “Nu-l credeţi, noi vom vota cu Iliescu. Bătăuşii au fost nişte fesenişti beţi. Au consumat bere la grădina de alături. Dar ăştia nu contează, sînt derbedei. Iliescu şi guvernul lui sînt foarte iubiţi de noi. Ne-a dat de toate, şi carne, şi unt”. “Ştiţi ce partid reprezintă dl. Iliescu !” “ Ce partid ! El este guvernul”. “ Vă asigur că este candidatul FSN-ului !” “Nu-i adevărat, cum o să se amestece Iliescu cu ăştia !”. “Cum vă numiţi şi ce profesie aveţi ? Vreau să vă trec numele în ziar”. “ Treceţi aşa : G. T., şofer pe basculantă şi în timpul libet taximetrist particular. E bună privatizarea asta, mai scot şi eu un ban, că am trei copii”. În piaţă se scandează în continuare : :Nu votăm cu PCR, vom vota cu FSN”. “Chemarea de la Timişoara să trezească toată ţara”. “Golani din toată ţara, uniţi-vă !” “Numai cine nu vrea nu munceşte”, ţipă o femeie. “Unde aţi fost în 22 , de ce nu va-ţi adunat atunci în piaţă ?” Nimeni nu o ascultă. Alături se vînd ziarele feseniste şi ţigări străine. Stanciu Vasile mă bruschează : “Ăştia care vorbesc au ţigări de la Raţiu şi de la ăilalţi. Noi trebuie să le cumpărăm de la bişniţari. I-au prins pe mulţi cu cite 5 şi 10 dolari în buzunare. Cine credeţi că i-a dat ?“ “Cine i-a prins ?” “FSN-ul, cine altcineva ?” Cea mai calmă discuţie am avut-o cu d-na Balogh, salariată C.F.R. : “Noi toţi votăm cu Iliescu. Braşovul este al lui Iliescu.