GLICEMIA SCADE CU MIZA

 

Excepţionala reapariţie pe micul ecran a venerabilului Petre Popescu, în compania unuia dintre interlocu­torii săi preferaţi în perioada post revoluţionară, dr. Vianu din Europa, — care s-a edificat el însuşi, de trei ori, asupra doleanţelor celor din Piaţa „Intercosmonauţilor" — a avut darul formidabil să demonstreze ca greva foamei a devenit, cu timpul, mult mai „accesibilă". Adi­că, in incinta amintită nu se mai face greva foamei pentru „demisia preşedintelui", pentru , „aplicarea punctului 8" ori pentru vreo alta cauză crucială, ci, iată, pentru un lucru mai simplu : înfiinţarea unui post independent şi particular de televiziune !

Ştiind cine e foarte interesat de afacerea asta, rezultă cu uşurinţă şi cine alimentează respectiva grevă a foamei. Dar nu asta e problema, ci faptul că exemplul celor din Piaţă a făcut, în noile condiţii, prozeliţi : un alt grup de 13 oameni — nor­mali pînă la emisiunea lui P.P. — au declarat şi ei, instantaneu cu mărturia, d-lui Vianu, greva foamei, cerînd, de asemenea, un lucru sim­plu : aducerea unei tipografii, de acelaşi tip şi cu aceleaşi performanţe ca aceea pe care dl. Raţiu,  nu se ştie prin ce mijloace, a instalat-o deja in subsolul Teatrului Naţional, ca la el în pivniţă ! .

Noii grevişti ai foamei, argumentînd la fel cu cei din piaţă, cer această tipografie spre a putea egala informaţiile şi tirajele ce sînt gata să ţîşnească din subsolul Teatrului Naţional precum iepuraşii din jo­benul d-lui Ratiu.

Chiar dacă greviştii „pentru post TV. Independent" vor renunţa cu timpul şi la acest motiv al protes­tului lor, făcînd greva foamei pentru cine ştie ce altceva din ce în ce mai simplu de realizat, greviştii „pentru tipografie" nu vor ceda, oricît de mult le-ar scădea glicemia, pînă nu vor căpăta una precum a d-lui Raţiu.

O. ŞTIRE