Cu domiciliul în stradă

 

Grupul Independent pentru Democraţie şi-a desfăşurat ac­tivitatea în Splaiul Independen­ţei nr. 46, prin bunăvoinţa So­cietăţii Studenţilor Medicinişti. La data de 1.06.1990, atît G.I.D. cit şi S.S.M. vor fi evacuaţi din imobil.

Ca urmare a acestui fapt, o parte din baza materială a G.I.D.-ului a fost mutată în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti in ziua de 28.05.1990, la orele 12,00.

In urma intervenţiei domnu­lui primar Dan Predescu, care a coborit la orele 14.00 invitînd la dialog membrii G.I.D., aceştia s-au restras, cu promisiunea primirii unui sediu pe data de 31.05.1990.

Anunţăm pe această cale că dacă joi, 31.1.1990, situaţia nu se rezolvă, ne vom muta în între­gime baza materială in faţa Pri­măriei Municipiului Bucureşti.

Specificăm că s-au depus pînă în prezent, începind cu luna Martie, 3 cereri pentru primirea unui sediu.