Piaţa Universităţii: poliţiştii s-au retras

 

30 mai Piaţa Universităţii, di­mineaţă, în jurul orei şase. Pri­marul Capitalei, dl. Dan Predescu însoţit de mai multe ma­şini ale salubrităţii şi citeva buldozere, a încercat să împrăş­tie demonstranţii care au ră­mas peste noapte in piaţă. Cei prezenţi s-au aşezat pe asfaltul udat toată noaptea de ploaia necruţătoare, nepermiţînd oame­nilor şi utilajelor primăriei să pătrundă în zona liberă de neocomunism a Bucureştiului.

După consumarea acestui prim moment, pînă la prînz lucrurile au fost relativ liniştite, dar după cutremurul da la ora 13,40 lumea ieşită în stradă cu spaima în suflet a participat la un alt spectacol. Mai multe sute de poliţişti, veniţi din direcţii di­ferite, dinspre Sala Dalles şi Calea Victoriei pe bulevardul 6 Martie au fost masaţi la cele două capete ale baricadei. Re­acţia oamenilor prezenţi a fost spontană şi imediată. Masîndu-se în faţa poliţiştilor au scandat : „Jos comunismul", „Jos Chiţac" „Fără violenţă", „Mergeţi în cazarmă". S-a îngenunchiat în faţa poliţiştilor. După o perioadă de timp poli­ţiştii au fost îmbarcaţi în auto­buze şi au părăsit zona. În acest timp la tribuna improvizată în faţa corturilor s-au succedat mai mulţi vorbitori. Se scan­dează în continuare „Jos comu­nismul". La ora 17,30 atmosfera era relativ calmă. (Mircea Cararat).