COMUNICAT CĂTRE  ŢARÂ

 

Revoluţionarii de la 19 noiembrie 1987 Braşov lansează un apel către toţi cetăţenii României

 

 

La 15 noiembrie 1987, odată  cu manifestaţia muncitorilor de la Braşov s-a aprins scînteia revoluţiei anticeauşiste  anticomuniste, aceasta fiind prima revoltă de mari proporţii din Europa răsăriteană. Asociaţia „15 Noiembrie", născută imediat după Revoluţia din 22 Decembrie 1989, din iniţiativa participanţilor la manifestaţia din 15 Noiembrie 1987 este continuatoarea ideilor de atunci. După Revoluţie a dispărut conducerea lui Ceauşescu şi a principalilor săi colaboratori dar pericolul comunismului există şi în prezent. Acest pericol este determinat de prezenţa vechilor structuri comuniste in societatea actuală românească;

-  prezenţa nomenclaturii şi a tuturor celor interesaţi direct în menţinerea tuturor acestor structuri, care le asigură privilegiile cîştigate;

- criza profundă politică în care se află iarăşi în momentul de faţă îşi are drept cauză tocmai această stare de lucruri. Criza este accentuată de manipularea la care este supusă întreaga societate de aceste forţe retrograde care tind să-şi ascundă adevăratele intenţii de  menţinere şi cîştigare a unei puteri legitime în spatele victoriei Revoluţiei şi cu sprijinul direct al bunei credinţe a maselor. Puterea instalată în ţară a spart unitatea poporului creată de victoria Revoluţiei, împărţind societatea şi învrăjbind-o prin opunerea muncitorilor – intelectualilor, a majorităţii romaneşti - minorităţilor naţionale şi invers. Exemplu,  intervenţia minerilor din 29 ianuarie 1990 la Bucureşti şi evenimentele  sîngeroase din 19—20 martie de la Tîrgu Mureş. Tot acum se observă cum puterea încearcă să izoleze masele de oameni care manifestează paşnic împotriva comunismului în diferite oraşe ale ţării, manipulîndu-i pe ceilalţi împotriva acestora şi speculînd dorinţa lor de bine şi de linişte în societate. Exemplu manifestaţiile paşnice din Piaţa Universităţii Bucureşti şi din oraşele Timişoara, Constanţa, Arad, Iaşi, Braşov şi altele. Toţi cetăţenii ţării trebuie să se implice în acest proces de  eliminare a comunismului şi să participe efectiv la acţiunile şi măsurile necesare în vederea realizării acestui scop. Altfel ar însemna ca masele de oameni acceptă să rămînă şi în continuare simple forţe de muncă plasate la marginea ariei sociale, deci neimplicaţi  în actul politic.

 

Oameni ai muncii, care reprezentaţi o forţă socială covîrşitoare şi un capital de energie indispensabilă progresului ţării, sînteţi datori, din aceste motive, să continuaţi lupta de voi începută împotriva comunismului în totalitatea lui.  Nu vă opriţi la jumătatea drumului căci forţele care vor menţinerea vechiului regim vor  profita imediat, ca şi înainte de Revoluţie, de pasivitatea voastră. Nu vă lăsaţi înşelaţi şi conduşi de zvonurile organizate. cu scopul de a vă face să nu vedeţi clar propriile voastre interese ! Problemele politice ale ţării ar trebui mai întîi să capete un temei într-o Constituţie, legea fundamentală a ţării. Această lege va stabili de cine va fi condusă ţara, în ce condiţii şi cu ce reprezentanţi. Constituţia ţării va consfinţi instituţiile democratice ale ţării fără de  care drepturile şi libertăţile cetăţeanului nu ar putea fi respectate. Nu este necesar ca în momentul de faţă, adică pînă la elaborarea Constituţiei, tara să aibă preşedinte. Timpul maxim pînă la elaborarea Constituţiei fiind de numai 2 ani şi jumătate, ţara va putea fi condusă de un parlament şi un guvern care să i se subordoneze. Un preşedinte acum constituie pericolul instaurării unei dictaturi personale, care ar putea influenţa elaborarea Constituţiei, cu prevederi care să-i legitimeze puterea. Pentru ieşirea din  grava criză politică în care se află ţara propunem următoarea moţiune :

— Renunţarea pentru aceasta primă perioadă la funcţia de preşedinte impusă prin legea electorală.

— Abrogarea capitolului 7 din legea electorală, privind instituţia preşedintelui,  urmînd ca această problemă să fie rezolvată după elaborarea Constituţiei.

— Sistemul parlamentar instituit în condiţiile unor alegeri libere şi organizate democratic va asigura guvernarea ţării în această perioadă.                           

 

Solicităm punerea de urgenţă a moţiunii în discuţia C.P.U.N.-ului,  Totodată,  chemăm toate forţele   democratice să sprijine această moţiune, care propune o soluţie practică pentru ieşirea din criza politică şi redobîndirea prestigiului internaţional,  condiţii indispensabile pentru democratizarea reală a ţării şi asigurarea unui climat de linişte şi pace poporului român atât de greu încercat. Niciodată nu este prea tîrziu.

 

Asociaţia „15 Noiembrie” Brasov

 

 

( Romania Libera 11 mai, 90)