GELU VOICAN : „Manifestanţii tulbură liniştea publică

 

F.M. : La tinerii care demon­strează acum în Piaţa. Univer­sităţii găsiţi un spirit asemănă­tor celui al revoluţionarilor din decembrie ?

G.V. : Deloc. Nu este decit un simulacru derizoriu. O maimu­ţăreala profanatoare a eveni­mentelor sublime şi unice din decembrie, care s-au derulat in acelaşi loc, dar sub aripa erois­mului, în împrejurări teribile şi miraculoase. Ceea ce se întîmplă astăzi la Universitate nu este decit un abuz ruşinos, o blas­femie a acestor locuri devenite sfinte prin sîngele vărsat. O parodie grotescă, regizată de ciţiva minuitori iresponsabili, care în­cearcă artificial să imite o noua revoltă cu derbedei plătiţi... Oa­meni fără lucru, tineri pierduţi, vagabonzi şi toată lumea inter­lopa a periferiilor... Toţi oa­menii aceştia, plătiţi de către partide cărora le este frică să se prezinte in competiţia loială a alegerilor de la 20 mai, atrag şi oameni de bună credinţă care se lasă îmbrobodiţi de o propa­gandă tendenţioasa, care vizează să ne discrediteze. Li s-au ală­turat, de asemenea, anarhişti din naştere, nemulţumiţi incu­rabili, tineri uşor de orbit prin extremisme şi gustul de frondă... Iată eroii adunăturii eterogene, marionete zdrenţuite, oratori de mucava!

F.M. : Ce credeţi despre un dialog între Ion Iliescu şi repre­zentanţii Pieţei Universităţii ?

G.V. : Sintem mult prea to­leranţi. Sint oameni care incalcă legea : nu putem califica altfel acţiunea lor de blocare a unei artere rutiere atit de im­portante, tulburarea ordinii şi liniştii publice.

F.M. : Relaţiile sint încă bune, între Ion Iliescu, Petre Roman şi dv ?

G.V. : Oameni care au fost încercaţi de ceea ce am trăit noi înşine nu pot avea decit re­laţii de încredere, fidelitate şi stimă. Sintem solidari intrucit credem in aceleaşi idealuri de­mocratice.

F.M. : Credeţi că veţi face parte din viitorul guvern Iliescu?

G.V. : Mai intîi, nu va fi un „guvern" Iliescu, pentru că el va fi preşedinte. Şi apoi, eu, alegînd candidatura pentru postul de senator la Buzău, nu mai pot să intru într-un viitor guvern.

F.M.: Harul dumneavoastră personal este foarte puternic. Aveţi impresia că astăzi sinteţi pe locul dvs?

G.V. : Dacă mă raportez la impresia mea, cred că locul meu nu este nicăieri.

F.M. : Sinteţi un om misterios, imprevizibil ? Cum vă definiţi ?

G.V. : Ca un om impercep­tibil şi mai ales pentru mine. Din păcate !

F.M. : Care este ideologia dvs. politică şi care sint convinge­rile dvs. personala ?

G.V. : Lipsa de ideologie. Si mai mult : refuzul ideologiei. Cil despre convingerile perso­nale, un răspuns complet n-ar duce prea departe. Pentru a vă face o idee, cred in reîntoarce­rea la surse, sint un antimodernist. Ţin la principiul filozofiei perene. Admit postulatul tradi­ţiei primordiale. Stimez iniţie­rea. Admir simbolurile ştiinţei sacre. De fapt trăiesc între me­tafizică şi clitoris.

F.M. : Fiind fascinat de astro­logie aşa cum sinteţi dvs., cum vedeţi viitorul ?

G.V. : Nu sint fascinat de as­trologie. Este numai o cerce­tare, dacă nu chiar o a doua me­serie. In orice caz. in ceea ce priveşte viitorul, este simplu : pentru mine, cea mai mare di­ficultate a fost să-mi ghicesc trecutul. 

 

Interviu realizai de France Roques

N.R. Poziţia domnului G.V.V. ne face înţelegem, o dată mai mult — dacă mai era ne­voie — de ce nu s-a putut înfiripa cel puţin piuă acum, mă­car un început de dialog intre autorităţi şi manifestanţii din Piaţa Universităţii. Cit priveşte ..filozoficalele" intervievatului, comentariile sînt de prisos.