Constanta: Demonstraţia pro Timişoara continua

 

La o săptămînă după declan­şarea demonstraţiei pro Timi­şoara, pe bulevardul Tomis. in punctul central al oraşului Constanta, pancartelor exis­tenţe li s-au adăugat altele, grăitoare, pentru hotârîrea par­ticipanţilor de a continua să-si facă cunoscute opiniile. Simbătă, 5 mai, a apărut un element nou, 4 tineri demonstranţi au declarat greva foamei. Este vorba de Dan Bogos. muncitor feroviar in port. Ecaterina Zelca. absolventă de liceu. Vasile Voinea, mecanic la întreprin­derea de construcţii navale, si Nicolae Mavrodin. in vîrstă de 17 ani, elev la Liceul de mari­nă Navrom. Greviştii poartă pe piept pancarte în care îşi afir­mă solidaritatea cu Timişoara şi voinţa de a-si continua ac­ţiunea. Primul dintre eî a luptat în Bucureşti, în viitoa­rea evenimentelor începute la 22 decembrie 1989. fapt adeve­rit de o diplomă eliberată de însuşi Frontul Salvării Naţio­nale. La rîndul său, Vasile Voi­nea ne-a declarat că s-a pre­numărat printre apărătorii Te­leviziunii. Demonstranţii sint priviţi cu simpatie de majoritatea trecătorilor, dar au exis­tat din păcate si încercări de intimidare din partea unor ce­tăţeni certaţi cu spiritul civic care U proferat cuvinte inju-

rioase si chiar ameninţări la adresa tinerilor manifestanţi. Au fost înregistrate numerele unor autoturisme care au for­ţat baricada zonei declarate „liberă de neocomunism" punind in pericol integritatea fi­zică a unora dintre partici­panţi. Este cazul autoturisme­lor 3-CT-2794. l-CT-3653 si 2-CT-1355. Nădăjduim că ser­viciul circulaţiei din cadrul Po­litiei va retine aceste numere, nu .de alta dar am fi curioşi să aflăm numele celor de la vo­lan, mai ales că un copil — aşa cum ne-a declarat domnul Nicolae Corbu, preşedintele Uniunii Tineretului Liber — a fost lovit, din fericire fără urmări grave. Constănţenilor partici­panţi la demonstraţie li s-au alăturat si tineri din Piteşti care au relatat că iniţiatorii unei demonstraţii similare din oraşul lor au fost molestaţi da adepţi ai FSN. unii aflîndu-se acum la spital, încheiem rela­tarea noastră de la Constanta cu o declaraţie de ultimă oră a domnului Nicolae Corbu : „Do­rim să mulţumim politiei constănţene, in special domnului colonel Toniţă pentru tactul si moderaţia de care a dat dova­dă in asigurarea protecţiei de­monstranţilor .

Alexandru Mihalcea