ÎN CADRUL ALIANŢEI

 

               In cursul dezbaterilor de duminică din sala Capitol Alianţa Naţională pentru Pro­clamaţia de la Timişoara s-a văzut în faţa câtorva variante de acţiune venite din partea participanţilor. Două aspecte se disting de la bun început: primul, daca partidele poli­tice pot fi implicate direct ta Alianţă, prin desemnarea unui reprezentant în viitorul Consiliu de conducere, şi al doilea, derivînd oarecum din primul, dacă programul şi revendicările Alianţei vizează direct persoane politice, re­prezentative pentru un anu­mit sistem, sau sistemul res­pectiv incluzînd şi personali­tăţi politice din cadrul lui. In ceea ce priveşte primul aspect, după luările de cuvînt din partea PNL, PNT. şi a altor formaţiuni politice, sindicate, sau organizaţii, doamna Doina Cornea a sub­liniat obligativitatea spriji­nirii pe experienţa partidelor politice şi a membrilor ei, pentru ca programul Alianţei să poată avea succes. Referi­tor la al doilea aspect, în timp ce domnul George Şerban a îndemnat către vizarea sistemului, respectiv cel co­munist, care trebuie înlătu­rat, necesitînd cîteva etape de parcurs, domnul Nica Leon a avertizat asupra urgenţei cu care trebuie acţionat pen­tru desfiinţarea imediată a nomenclaturii care riscă să cîştige nişte alegeri într-o campanie electorală nedemo­cratică. Participanţii au în­clinat către a doua variantă, în urma apelurilor delegaţi­lor din diferite regiuni ale ţării care au avertizat asupra lipsei de informare a zonelor respective, ceea ce atrage populaţia către aderarea oar­bă la programul F.S.N.-ului. Adevărate apeluri de ajutor „la trezirea" populaţiei au fost adresate din Piatra Neamţ, Bacău, Buzău, pre­cum şi din alte zone, majo­ritatea din Moldova.

 

Viorel DRĂGUŞ