Tineretul ieşean gîndeşte  ca "golanii" din întreaga ţară

 

Vă aduc la cunoştinţă că am fost cu adevărat fericit în zilele REVOLUŢIEI, chiar şi atunci cînd stăteam cu nasul în asfalt, in timp ce primeam botezul tirurilor sonore — muzica morţii.

Vă aduc la cunoştinţă că sînt tînăr şi-l respect pe cel nou, pe cel care locuieşte în casa trupu­lui meu, începînd cu data de 22 decembrie 1989, pe cel din al cărui ochi, au curs lacrimi de bucurie şi de durere zile în şir.

In numele lui, supravieţuito­rul, vă vorbesc dumneavoastră.

Ştiu că părinţii noştri sînt naivi, sînt oameni cărora li s-au furat vieţile, aşa cum nouă, ti­nerilor acestei Românii, ni s-a fu­rat Revoluţia şi mai ştiu că aceşti părinţi nu cunosc ce li se cuvine, ei care cit vor trăi de-acum înainte, nu vor şti decit să muncească şi să mănînce, iar cei mai tineri dintre ei, să se mai bucure că au posibilitatea să ţină, într-un sertar un paşa­port, cu gindul ca în doi-trei ani vor putea strînge un ban a-colo, pentru a putea face o ex­cursie peste graniţă, aşa, din cu­riozitate.

Ii iert pe aceşti oameni, n-au nici o vină, sărmanii, chiar dacă aceştia sînt cei care ne numesc huligani ; paraziţi ; beţivi etc.

Nu-i pot ierta pe cei de-o vîrstă cu mine, care descurajaţi de acel SPINOS TRANDAFIR, încetează de a mai lupta împo­triva COMUNISMULUI.

Domnule Ion Iliescu,  cunoaşteţi mai bine ca mine, modul în care a fost (şi este) încătuşat spiritul românesc, cunoaşteţi în ce grad de incultură se află po­porul român.

Spuneţi-mi dacă nu aveţi şi dumneavoastră vreo vină că această mulţime este frustrată de răspunsurile şi atitudinile do­rite : numărul morţilor ; unde sînt cei care au tras în tinerii acestei Românii ; de ce nu se dă importanţă Proclamaţiei de la Timişoara ; de ce au avut loc evenimentele din Tîrgu-Mureş, de ce ?

Vedeţi cîte întrebări poate să-şi pună un tînăr din această Românie la data de 23 Aprilie 1990? De ce ?

Care este componenţa mulţi­mii ce aderă prin adeziuni la F.S.N. ?

Cîţi dizidenţi, foşti deţinuţi po­litici, oameni de cultură o fac ? Citi anticomunişti o fac ? Aş­tept să-mi spună un fost dizi­dent, deţinut politic, anticomu­nist : ai neîcredere în F.S.N. !

Revoluţia din Bucureşti, a fost oare o mascaradă, un scenariu prost, o capcană în care au fost prinşi tineri nevinovaţi, din care mulţi dintre ei au plătit cu viaţa ?

Domnule Ion Iliescu, cum se face că nu auziţi ruga morţilor care cer ce-au cerut şi pe cînd erau în viaţă : DREPTATE, ADEVĂR, LIBERTATE?

EU o aud, o simt aici în par­tea stingă a pieptului.

De ce vă bateţi joc de sufle­tele lor ?

Lucrez într-un loc în care mulţi oameni vin să se plîngă ba de una, ba de alta, dar n-a venit nici un nomenclaturist să se plîngă că nu are ce mînca sau că nu are loc de. munca, o duc rău probabil, şi asta dato­rită bunului lor părinte, care sînteţi dumneavoastră, domnule preşedinte al F.S.N.. C.P.U.N., al României.

Nu avem nevoie de neocomunism, cum nu avem nevoie de perestroika, nu vrem Siguranţa Statului de tip K.G.B.

Vrem să trăim într-o ţară de­mocratică, dar nu .cu o „demo­craţie originală", ci vrem DE­MOCRAŢIE. Vrem adevăr, mai vrem... VREM DREPTATE IN ŢARA ROMANEASCA SI CON­DAMNAREA ÎNTREGULUI A-PARAT DE REPRESIUNE (P.C.R., securitate, miliţie).

Sînt un tînăr al acestei Ro­mânii, locuiesc în Iaşi, locuiesc cu părinţii care sînt fesenişti, pe strada Amurgului, nr. 3. bloc O 4, se. B. et. 3, ap. 13. Sînt vicepreşedintele Comisiei de ti­neret a C.P.U.N. şi mă legitimez cu B.I. seria B.G., nr. 454664.

Acum toate astea fiind zise, nu rămine decît să dea un ca­mion peste mine si să mă în­scriu în ASOCIAŢIA VIITORI­LOR DEŢINUŢI POLITICI.

 

GHIŢA BURLACU