"Ei sînt eroii ! "

 

De cîteva zile puteţi ve­dea în fata Teatrului Na­tional un adevărat camping. Cine sînt cei care locuiesc în corturi ? De unde sînt ? De ce au venit ? Întrebări justificate.

Am stat de vorbă cu cîţiva dintre ei. Silvia Udrea din Timişoara : „Bucureştiul ne-a ajutat în Revoluţie, am fost şi sîntem fraţi. Ne aflăm aici pentru a sus­ţine manifestaţia bucureştenilor. Luptăm pentru ace­leaşi lucruri — pentru liber­tate, pentru democraţie. Eu am un copil de doi ani şi mă gîndesc nu numai la el, ci la toţi copiii din ţara asta. Mă gîndesc că luptînd acum aici pentru libertate copiii noştri vor avea par­te de un viitor, vor avea parte de ceea ce n-am avut noi".

Iaşul este şi el prezent (fiecare judeţ cu... cortul lui). Dl. Gh. Burlacu : „Am aflat ce s-a întimplat la Bucureşti pe data de 24 aprilie şi de faptul că de­monstraţiile vor continua fără întrerupere pînă cînd se vor discuta şi aproba re­vendicările. Aşa că am ve­nit aici împreună cu un prieten, pentru a putea să sprijinim şi noi Bucureştiul.  Sper că în Iaşi oamenii vor fi alături de bucureşteni, deşi se mişcă ceva mai greu".  

Mai sînt în Piaţa Univer­sităţii şi „golani" din Bra­şov şi Galaţi. Şi se pare că vor mai veni zilele acestea şi din alte judeţe. Sînt ti­neri care stau în frig, rezis­tă oboselii, condiţiilor grele la care singuri s-au supus. In numele Libertăţii şi De­mocraţiei. In jurul corturi­lor, zeci de bucureşteni stau de vorbă cu ei, le aduc mîncare şi cafea, fiecare îi ajută cum poate (chiar şi numai cu o vorbă bună).

Sînt tineri care de 12 zile luptă pentru a duce la ca­păt lupta începută în De­cembrie împotriva comu­nismului (şi a neocomunismului), împotriva a tot ceea ce ar putea împiedica revoluţia României către o de­mocraţie reală, către liber­tate.

Este un fapt de necontes­tat că această zonă a Bucureştiului a devenit cu ade­vărat o zonă liberă de neocomunism, o zonă a adevă­rului, a libertăţii.

"Golani din toată ţara, uniţi-vă !" este, cred, un adevărat crez al ordinii ne­cesar acum, în aceste zile în care Revoluţia continuă. O Revoluţie pe care n-o va mai putea fura nimeni acestor tineri şi demni eroi.

MADALINA MUNCU