Cine sînt greviştii foamei

 

Grupul celor care prin sacrifi­ciu de sine, prin greva foamei, pledează pentru libertate şi de­mocraţie in România, pentru o lupta necurmată împotriva celui mai mare rău care s-a abătut asupra poporului roman — co­munismul şi neocomunismul — sporeşte cu fiecare zi. În după-amiaza zilei de 4 mai 1990, se aflau in greva foamei, in Piaţa Universităţii din Bucureşti, ur­mătorii : Dumitru Dincă, Dumi­tru Sion, Beatrice Andrei, Anton Cătălin Burcea, Claudia Zaharia, Carmen Rădulescu, Viorel Popa, George Heres, Victor Dumilrescu, Măritiş Borza, Dan Nedelescu, Ştefan V. Popa, Adrian Duimovici, Nicolae Bucşenescu, Ma­rin Bulgaru, Corneliu Puiu, Răzvan Săvulescu, Vicentiu Smădoiu, Octavian Pricop, Agurida Stelu, Victor Ilinca, Florica Floarea, Gheorghe Pană, Eugen Popovici, Viorel Pavel, Marian Nacloleanu, Nicolae Popa, Liliana Circiu, Gherghina Mihai, Eugenia Megulete, Maria Sbirea, Nicuşoara Sirbu, Petruta Cor-ciovei, Rodica Azap, Florin Georgescu, Dorina Purice Cobzaru, Florian Deaconu, Valeriu Moldoveanu, Mihai Enache, Dănuţ Luncu,  Mihaela Venin, Ion Negoită, Elena Marin, Ion Bolboceanu, Carmen Păun, Dorin Ion Stan, Georgc Dumitrache, Adrian Savinu, Gerard Apostolescu, Costel Hălmagiu, Cristian Vărzaru, Eugen Croitoru.

Lista rămine deschisă. Vineri noaptea erau deja 56 de grevişti ai foamei...

 

Dreptatea, 6 mai 1990