INTERVIU  CU DOINA CORNEA

 

I : Aţi asistat la conferinţă, şi aţi remarcat, printre altele, diversitatea de opinii in ceea ce priveşte mod mile de organizare. De ce le este atît de greu românilor să se organizeze?

R : Pentru      am   uitat   să ne  organizăm.  In  patru­zeci  de ani  aşa ceva nu s-a făcut, fiindcă nimeni nu a avut voie să se or­ganizeze   în  vreun     fel. Personal simt această in­capacitate. Iar efectul izo­lării în care am trăit este refuzul de a acorda credibilitate      şi    încredere, mai   ales   partidelor  isto­rice.   Într-o   societate   civilă ele sint singurele ca­re pot valorifica valorile morale, culturale, adică tot ce a distrus comunis­mul.

I : Intre tolerantă si răzbu­nare, unde credeţi că ne putem plasa ?

R : Credeţi că justiţia înseam­nă răzbunare ? Odată dis­truse instituţiile sociale, politice şi civile, morala, cultura şi economia, este firesc să le ceri înapoi cu fermitate, pentru că au aparţinut poporului şi tot lui trebuie să-i apar­ţină.

I: Intre Monarhie şi Repu­blică, ce variantă aţi alege ?

R :Ce fel de Republică ? Ti­pul Republicii neocomuniste, cu Iliescu preşedin­te ? Un referendum era necesar înainte de alege­ri. Poporul s-ar fi putut exprima altfel, dinafară presiunilor campaniei electorale. Personal, am mare simpatie pentru Mihai.

Vă mulţumim.

V. D.

Oblio, 5 mai 1990