Zona  liberă de  comunism

 

CLUJ : O parte a tineretului clujean, muncitori, studenţi şi elevi, dar şi numeroşi oameni de vîrstă medie demonstrează zi de zi în parcul din Piaţa Libertăţii în semn de solida­ritate cu „golanii" revoluţionari din zona Universităţii din capitală. La orele 16 de re­gulă se ţin zilnic cuvîntări şi îndemnuri la luptă împotriva comunismului, a structurilor lui moştenite şi conservate cu sîrg de actualul guvern. De­monstranţii desfăşoară pan­carte pe care scrie: ,,Nu vrem comunism", „Nu vrem demo­craţie made in URSS", ,,Ieri în Timişoara, azi în toată ţa­ra", „Fără securişti şi activişti in conducere" etc. Între aceste pancarte se afla şi una de dimensiuni mai mari pe care scrie „Zona liberă de comu­nism". Discutînd, zilele tre­cute, cu studenţii demonstranţi Horia Rusu, Septimiu Blagu, Antonel Miron şi Adrian Chihaia, ei mi-au declarat hotărîrea fermă a tuturor celor ce se adună zilnic in piaţă sau manifestează paşnic pe bule­vardele din Cluj, de a lupta pentru adoptarea şi a punctu­lui 3 din Proclamaţia de la Timişoara In Legea electorală, găsind că prevederea este ab­solut necesară in actuala si­tuaţie, cînd o serie de institu­ţii comuniste sînt revigorate Si, mai ales, cind intr-o serie de posturi de conducere clin aparatul de stat şi administrativ, în cel economic, inclusiv în guvern sînt promovaţi si menţinuţi foşti activişti de partid, părtaşi şi răspunzători de dezastrul economic şi social în care a fost adusa ţara în ultimii 25 de ani, pînă la că­derea dictaturii ceauşiste.

Virgi Lazăr

 

GALAŢI : La lumina făclii­lor, cîntînd la chitară şi punîndu-şi în piept etichete "go­lan filiala Galaţi", lîngă Tea­trul de Stat, studenţi, munci­tori şi intelectuali din oraşul de pe malul Dunării au creat o nouă zonă liberă de comu­nism. Dl. Vlad Vasiliu, direc­torul teatrului, cu care am stat de vorbă la telefon, ne-a co­municat că manifestaţia a în­ceput pe data de 3 mai in ju­rul orelor 18,30 în faţa consiliului C.P.U.N. şi a primăriei judeţene. Singurul lucru cu care domnia sa s-a declarat a nu fi de acord este menţiu­nea „Filiala Galaţi", întrucît epitetul de golan ar trebui, in contextul în care a fost iniţial rostit, să aparţină tuturor ro­mânilor. La manifestaţie par­ticipă un număr mediu de 200 de oameni, într-un perimetru împrejmuit cu o panglică. In care nu au ce căuta nici fel de sentimente vindicative.

Ştefan Niculescu Maier