Grave incidente în Piaţa Sfatului din Braşov

 

Incepînd de duminică 29 apri­lie un grup de Independenţi braşoveni, in semn de solidaritate cu demonstranţii bucureşteni, au asigurat o permanenţa In Piaţa Sfatului. In mijlocul lor au ve­nit numeroşi muncitori, intelec­tuali, studenţi ai Universităţii oraşului de la poalele Tîmpei oare, în cuvîntările rostite, au sprijinit Proclamaţia de la Ti­mişoara, s-au pronunţat pentru introducerea punctului 8 in Le­gea electorală.

Deşi a plouat aproape zi de zi, deşi noaptea a fost temperatura foarte scăzută, demonstranţii au continuat să asigure „veghea". Un element inedit : în fiecare după-amiază in aceeaşi piaţă un grup de susţinători ai FJ5.N. scandează la rîndul lor în favoarea frontului. In timp ce nu­mărul primilor demonstranţi creşte continuu, numărul sus­ţinătorilor F.S.N., zece-douăzeci, rămîne constant.

Ieri dimineaţă. Inşi demon­stranţii paşnici care militează pentru punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara au fost ata­caţi in jurul orei 10 de un grup compact de persoane. După ce mulţi dintre demonstranţi au fost loviţi, au fost distruse cele doua perechi de boxe şi staţia de amplificare iar afişele din Piaţa Sfatului au fost rupte. „S-au făcut fotografii, s-au fil­mat asemenea acte violente, ne-a spus Marius Porcea, stu­dent al Universităţii din Braşov, liderul sindicatului liber al Fa­cultăţii de mecanică. Există aşadar dovezi concludenta In ce priveşte violenta cu care noi am fost atacaţi". Sindicatul me­dicilor a aderat, tot ia cursul dimineţii de ieri, la Declaraţia făcută de demonstranţii braşo­veni. Tot ieri dimineaţa redac­torii revistei „Replica" au de­clarat o grevă a tăcerii «i • foamei. A fost înaintat un apel ziariştilor prezenţi la Congresul societăţii ziariştilor: „Luptaţi pentru apariţia publicaţiilor. Azi este «Replica» cenzurata. Mîine vor fi celelalte". Pînă în prezent, referitor la Incidentele din Piaţa Sfatului poliţia din Braşov nu a dat nici un răs­puns.

Sorin Roşca-Stănescu