Iaşi: Locul de veghe pentru libertate de la Universitatea „AL L Cuza"

 

Este a treia zi de cînd, In faţa Universităţii „Ai. I. Cuza" din Iaşi, oameni de toate vîrstele şi profesiile îşi pun semnăturile pentru Proclamaţia de la Timi­şoara. Iniţiativa aparţine sindi­catelor studenţeşti de la facul­tăţile de filologie şi Istorie, în­cercarea de a face acest lucru, in Piaţa Unirii, a fost violent în­trerupta acum circa 10 zile, de nişte fanatici fesenişti. Fapt pe care noi 1-am adus la cunoştin­ţa opiniei publice. S-a creat aici, acum, la intrarea în „Alma Mater", un „Loc de veghe ne­întreruptă pentru libertate". Deasupra intrării în Universita­te pe o pancartă scrie : „Po­porul român mai are o şansă : Proclamaţia de la Timişoara." Alături, stă portretul lui Eminescu. Alte inscripţii glăsuiesc :

„Nasc şi la Moldova «golani»", „Apel din Timişoara / Trezeşte, Doamne ţara", „A cunoaşte ade­vărul şl a nu acţiona este su­prema laşitate", „Nu vrem te­roare comunistă" etc. Doi stu­denţi de la Facultatea de istorie din Chişinău au vorbit celor prezenţi, avînd pe piepturi ecu­soanele cu acea vorbă ajunsă din zona deriziunii in aceea a mîndriei : „Golani de la Chşinău". Cu o zi in urmă un preot de la Mitropolie a vorbit cu căldură, creştineşte, despre şan­sele noastre pentru democraţie, in condiţiile în care ştim să aflăm adevărul. Din când în cînd, pe aici trece cîte un indi­vid, aşa, pe la o oarecare dis­tanţă, şi împroaşcă cu înjură­turi pe cei care, paşnic, fără a forţa pe nimeni, adună nişte semnături. Iar dintr-un microbuz (31-Is-5956) un şofer îl în­jură pe cei care fac de veghe şi pe semnatari, încît orice om de bun simţ ar roşi pînă în vîrful urechilor. Un alt individ, cu priviri crîncene, îl acompaniază : „Venim noi cu răngile, v-arătăm noi !"

Care noi ? Cine sînt aceşti „noi" ? Şi cum s-a născut atît de repede o ură neînţeleasă pentru semenii noştri care au alte opinii ? Parcă, în urma cu numai un an, îi admiram — în tăcere ori între patru pereţi — pe cei care aveau alte opinii decît linia oficială  a unicului partid comunist, a "iubitului conducător". Aşa văd unii întro­narea democraţiei ? Cu amenin­ţări şi violenţă ?

Vasile Iancu