In semn de solidaritate cu studenţii din Centrul Universitar Bucureşti, studenţii din centrele universitare Sorbona, Harward, Oxford, Cambridge s-au declarat golani, denumindu-şi facultăţile — „FACULTĂŢI DE GOLANI". Studenţimea europeană se află In GREVĂ DE SOLIDARITATE cu tineretul român.

Gaudeamus, igitur !

Oblio, 5 mai '90