"ŞI NOI SÎNTEM GOLANI"

 

Timişoara, 29 aprilie 1990, ora 10,00. Clădirea Operei din Timişoara poartă însemnele sub care se va desfăşura adu­narea populară : Alianţa Naţi­onală pentru Proclamaţia de la Timişoara şi Apel din Timişoara — Trezeşte Doam­ne, ţara !". Piaţa Operei este plină de manifestanţi veniţi din oraş şi din toată ţara. Numărul lor a fost apreciat la 70000. Lozinci scrise : "Huli­ganii care au făcut revoluţia sint alături de golanii din Bucureşti!", „Huliganii lui Ceau­sescu, golanii lui Iliescu", „Go­lanii de astăzi sîntem noi — Foştii huligani din 16—22" (Electromotor Timiş), „Româ­nia nu uita, Proclamaţia e şi-a ta", „Vai de cei care vor mai minţi poporul acesta", „Oamenii lui Ceausescu votează cu Iliescu", „Proclamaţia de la Timişoara — sulă-n coaste ?", „La Cluj şi-n toată ţara, LEGE, Proclamaţia de la Timişoara, Români! Fiţi ală­turi de Bucureşti şi Timi­şoara, e şansa unică pe care-o are ţara", „Iliescu a furat, Revoluţia din Banat", „Aceasta este adevărata faţă a comunismului: crimă şi te­roare", „Pedeapsă pentru uci­gaşi". „Nu vrem foştii acti­vişti şi foştii securişti în viitoarea conducere a ţării", „Minciuna sfruntată, princi­pală armă a FSN", „Alţi lupi, aceeaşi haită", „Huliganii din Arad susţin Proclamaţia de la Timişoara", „Golani din toată ţara, uniţi-vă". „Jos mafia comunistă", „Jos burghezia roşie", „Jos comunismul", „Iliescu pentru noi este Ceausescu doi", „Jos Figurile Sinistrei Nomenclaturi", „Na­ţionalismul şovin, arma dictaturilor", „Proclamaţia de la Timişoara — ghimpele no­menclaturii", „Iliescu nu uita, Timişoara nu te vrea", „Ieri huligan, azi golan, mîine de­ţinut politic??", „Iliescu preşedinte, ca si fie ca-nainte?" „Ilieseu nu uita, nici Ardealul nu te vrea", „Noi am sîngerat şi voi v-aţi pensionat" .

 

 

 Manifestanţii şi-au însuşit cu bucurie „titlul onorific" de golan şi huligan, identificîndu-se prin ecusoanele purtate: „Golan din Suceava", „Golan me­dic" „Golan asistentă", „Go­lan specialist", „Golancă adăpată din Timişoara", "Golan înrăit", „Golan — hoţ de trandafiri", „Golan indepen­dent", „Golan Press", „Golan extra", „Golan de bine", „Go­lan Hi-Fi". La adunarea populară au participat şi co­pii („Pui de golan"), bebeluşi în cărucioare " („Golănaş"),, cîini „golani" (ciobănescul german Sky, îmbrăcat „golă-neşte" cu pantaloni, T-shirt, cu ochelari de soare fumu­rii...).

 

 Din Balconul Operei din Timişoara, vorbitorii, „go­lani" şi „huligani" veniţi din toată ţara, s-au adresat mul­ţimii : „Dragi Golani, Golance, Golănaşi, Golanei", „Sti­maţi Golani şi Huligani" etc. întreg neamul nostru se află la o răspîntie de drumuri. Oare cei care sînt la conduce­re azi ne vor asigura drepturile ? (Se răspunde: NU). Sînt oameni cu stagii în comunism de cîte 30—40 de ani care n-au protestat, ba chiar au aplau­dat pe cei care (Ana Pauker, Gh. Gh. Dej) au iniţiat odioa­sele procese care au extermi­nat inteligenţa ţării. Le vom da pare votul celor care n-au ridicat un deget în aceşti 70 de ani, cînd minerii din Va­lea Jiului au făcut greva ge­nerală, cînd a avut loc miş­carea anticomunistă de la Braşov în 1987, cei care aproape 3 ani n-au ridicat un deget împotriva demolării sa­telor ? Cei care se întîlneau la Biblioteca sovietică din Bucureşti unde plănuiau o lo­vitură de stat?

 

 Pe tot parcursul mitingului, se scandează cu putere : „Punctul 8", „Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara", „Ole, Ole, Ole, Frontul ăsta ce mai e ? PCR", „Iliescu pică, nu vă fie frică", „Jos Chiţac", „Jos Iliescu", „Iliescu vinovat pentru haosul creat", „Şi noi sîntem golani", „Bucureşti", Unitate", „Dum­nezeu este cu noi", „Libertate" „Tot noi sîntem", „Demisia", ..Treziţi Moldova", „Trăiască, trăiască Moldova, Ardealul si Ţara Românească"

 

• Spicuiri din luările de cuvînt: „Duş­manul nostru comun este co­munismul" (Asociaţia „16 De­cembrie" Timiş) , „Politica lui Iliescu : dezbină şi domină. Societatea este dominată de structuri comuniste"; „Timi­şoara este Golgotha României. Urmaţi Proclamaţia de la Ti­mişoara" ; „Golanii din Graiova sînt cu voi". Manifestanţii din Piaţa Universităţii din Bucureşti, încă de miercuri aştep­tau această zi de duminică, rezistind pînă ce Timişoara va prelua şi ea ceea ce Bucureştiul a început" (Ion Spînu, ziarul independent „Situaţia", Craiova); „PNL a aderat la Proclamaţia de la Timişoara încă după primele zile de la redactarea ei. Am aderat pen­tru că credem că această miş­care pornită la Timişoara va curăţa ţara de ultimele urme comuniste" (Dinu Patriciu — PNL.); „Iliescu a fost alungat din Cluj" (reprezentantul Par­tidului Democrat din Cluj); „Iliescu a fost respins la Deva" ; „Amînarea alegerilor este singura soluţie pentru ca Iliescu. să se compromită" (Nica Leon — Partidul Liber Democrat) ; „O ţară fără comunism, fără nomenclaturişti, fără securitate" (MER — Ti­mişoara); „Îmi pare foarte rău că Revoluţia din decem­brie nu a reuşit să iasă din Timişoara. Voi v-aţi dat sîngele, ce-aţi primit? Un alt sistem comunist la Bucureşti. Proclamaţia voastră este baza dragostei, unităţii tuturor oa­menilor. O sîmbătă liberă, un paşaport şi un salam in plus nu reprezintă nimic. Nu re­nunţaţi, continuaţi de unde v-aţi oprit în decembrie. Nu lăsaţi pe nimeni să intre în birouri la Bucureşti fără per­misiunea dumneavoastră. Good bless you. Vive la free Ro­mânia (sic ! cetăţean norve­gian — „un golan din Nor­vegia") ; „Fabrica de avioane Braşov este alături de Timi­şoara" (Se scandează ; „Pre­gătiţi un avion pentru Petre şi Ion"); „Vatra Românească, filiala Braşov aderă la Pro­clamaţia de la Timişoara" ; „Timişoara este cel mai european oraş românesc. Bătălia libertăţii, începută la Timi­şoara la 16 decembrie 1989, a fost încununată de Procla­maţia de la Timişoara, care are caracter românesc şi eu­ropean" (Andrei Hossu, Cluj); „Timişoara este capitala mon­dială a libertăţii" ; „Comu­nismul s-a născut pe Neva şi a murit pe Bega".

 

 Deter­minarea oamenilor, golani şi golance, de a continua Revo­luţia pînă la capăt a fost punc­tată, în repetate rînduri, de refrenul din Imnul Golanilor (Piaţa Universităţii Bucureşti), de refrenul „Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, Pînă nu vom cîştiga libertatea noa­stră", „Morţii nu ne lasă, Nu plecăm acasă", „Luptăm, lup­tăm, luptăm şi cîştigăm" .

 

 Alături de toţi manifestanţii, oamenii de ordine veghează la desfăşurarea paşnică şi civilizată a mitingului .

 

 Întrucît apelul lansat Televi­ziunii, la începutul mitingului, de a filma adunarea populară, a rămas fără ecou, în în­cheiere se spune : „Mulţumim Securităţii că ne-a filmat şi îi rugăm să ne dea şi nouă caseta" .

 

 Adunarea Populară a fost transmisă în direct de Radio Timişoara. Televiziunea din Timişoara a fost prezentă. Au fost de faţă reporteri de la Europa Liberă, BBC, ziare româneşti. Din oră în oră s-a comunicat cu corespondentul Agenţiei France Presse la Bu­cureşti .

 

 In timpul adunării populare din Piaţa Operei din Timişoara, 10.000 de partici­panţi au semnat, pe 50 de caiete care au circulat printre manifestanţi, contestaţia de invalidare a candidaturii dlui Iliescu la funcţia de preşe­dinte. In aceeaşi zi, la ora 23,10, după un raliu în forţă, contestaţia respectivă a fost depusă la termen la Judecătoria Municipiului Bucureşti.

Irina NEGREA

Oblio, 5 mai 1990