C.I.A. RECLAMATĂ ÎN PIAŢA UNIVERSITĂŢII

 

Nu ştiu de cită credibilitate se bucură agenţia Associated Press in ochii altora, insă sint convins că veridicitatea şi corectitudinea ştirilor pe care le transmite beneficiază de cota maximă a încrederii mai ales a acelora care acuză bună parte a presei din ţară şi cu deosebire TV că sint manipulate şi dezinformează opinia publică.

De aceea, dacă agenţia occidentală amintită consemnează declaraţii ale unuia ce provine din rîndul celor de mai sus, exactitatea transpunerii gîndurilor şi cuvintelor sale este deasupra oricărei suspiciuni. Cum este cazu1 d-lui Viorel Răducanu, membru al Asociaţiei "16—21 Decembrie" şi unul din liderii manifestaţiilor organizate în faţa ambasadelor Statelor Unite şi Uniunii Sovietice.

Domnia sa spune: Este evident pentru noi că în spatele revoluţiei noastre s-a aflat o forţă străină - KGB- şi credem că soarta României a fost hotărîtă la Malta, aşa cum s-a mai întîmplat şi cu 45 de ani în urmă la Ialta".  Bănuim   ca   acest   tîrg ruşinos,   ca     nu   zicem mîrşav, al celor două superputeri l-a umplut de indignare, ba chiar  de revoltă.  Mai  bănuim    tocmai  această indignare şi revoltă legitime, fireşte, s-au materializat intr-o energie   iradiantă   în organizarea   demonstraţiilor   cu   punct de pornire în Piaţa Universităţii şi puncte de atiins str. Tudor Arghezi şi sos. Kiseleff. Aceste demonstraţii, transmite corespondentul de la A. P. au fost programate special pentru a coincide cu intîlnirea americano-sovietică la cel mai înalt nivel de la Washington. Şi iată ce mai declară dl. Viorel Răducanu: „Am dori ca, măcar în ceasul al 12-lea cele două superputeri să ia măsuri pentru instaurarea unei de­mocraţii reale în România".

  inţelem din aceste cuvinte că exponentul Asociaţiei „10—21   Decembrie"  aşteaptă  şi  speră,  pentru  fericirea  de­mocratică şi reală a naţiei noastre, un al treilea tîrg între superputeri ? La urma urmei, această cerere, chiar dacă se bate zgomotos cap în  cap  cu prima frază citată,  este echitabilă.   De   ce      decidă  pentru  români   doar   K.G.B. ?  Să vină  şi  C. I. A.  Si  astfel  cu  forţe  unite,  viitorul programat românilor in  Piaţa Universităţii va fi radios.

N. Gh. CRISTIAN