COMUNICAT

Societatea Studenţilor Medicinişti din Bucureşti întrunită in Adunare Generală extraordinară pe data de 5 mai 1990, prin votul membrilor săi îşi declară adeziunea faţă de Proclamaţia de la Timişoara şi susţine demonstraţia pentru democraţie din Piaţa Universităţii din Bucureşti, protestînd împotriva modului în care Televiziunea Română a înţeles să prezinte acest eve­niment.

In acelaşi timp S.S.M.B. protestează împotriva folosirii vio­lenţei faţă de manifestanţii paşnici din Bucureşti in data de 24 aprilie 1990, precum şi faţă de manifestanţii pentru demo­craţie din Craiova, Cluj, laşi, Sibiu şi din alte oraşe ale ţării.

 

Dreptatea, 8 mai 1990