COMUNIŞTI, TRAGEŢI CORTINA!

 

Manifestaţia din Piaţa Universităţii

 

Manifestaţia din Piaţa Universităţii din Bucureşti demonstrează lumii nu numai voinţa de libertate a poporului roman, ci şi maturitatea sa în politică şi democra­ţie, rămasă aproape intactă chiar şi după 45 de ani de dictatură comunistă. Faptul acesta ce ne-a ridicat din nou în ochii lumii, izolînd de popor regimul neocomunist al lui Ion Iliescu, pune în lumină vocaţia românilor pentru libertate şi demnitate. Sîntem un popor apt pentru democraţie, putem şi vom putea recon­strui democraţia în cetatea noastră, indi­ferent cit de puternice vor fi resturile comuniste regrupate sub siglele F.S.N.

 In Piaţa Universităţii din Bucureşti se hotărăşte drumul spre libertate al poporu­lui român. Este o luptă surdă şi înde­lungă, civilizată şi înălţătoare, eroică şi tragică, sublimă şi dătătoare de speranţe, este o luptă maraton cu o putere tirană şi surdă, constituită pe furt, pe agresivitate, pe inuman şi spirit primitiv. Această putere ne aduce în Europa şi în lume ru­şine şi numai ruşine. Şi este, această pu­tere, din aceeaşi malefică esenţă care a generat puterea ce-a strivit cu tancurile sutele de studenţi, anul trecut, în Piaţa Tienanmen din Beijing, urmaşă totodată a celei care in decembrie 1989, în aceeaşi fac sacrificiul de sine. Nu în primul rind sute şi mii de oameni.

Acum, în Piaţa Universităţii din Bucu­reşti, zi şi noapte, cîteva sute de oameni  fac sacrificiul de sine. Nu în primul rînd pentru ei sau pentru alţii, mulţi sau pu­ţini, ci pentru libertatea, demnitatea şi democraţia acestei ţări. Idealul lor spre libertate este intersectat cu divinitatea ce sălăşluieşte în fiecare muritor. Sînt oa­meni de toate vîrstele şi profesiile. Alma mater este cu ei. Floarea inteligenţei acestei ţări este cu ei. In fiecare după-amiază, zeci de mii de oameni sînt cu ei.

Aici, în Piaţa Universităţii din Bucu­reşti se făureşte gloria de azi şi de mîine a poporului român.

Ii este dat acestui popor să lupte din nou cu o putere sinistră, necruţătoare, fără milă şi Dumnezeu. Şi, la fel ca pre­cedenta, această putere nu este venită de-aiurea, ci e crescută dintre noi, bu­ruiană rea. Tocmai de aceea, dorinţa de libertate se înfrăţeşte cu cea de urgentă purificare morală.

Aici stă crezul şi inima fără de odihnă a acestei manifestaţii ce ţine afişul po­litic al Europei de două săptămîni încoace — în vrerea şi puterea noastră de a ne purifica moral atîta împilare, umi­linţă, suferinţă, întuneric în suflete şi conştiinţe.

Încet, sub incidenţa acestui torent de moralitate, de puritate morală, Puterea necrezătoare se năruie...

 

Pînă duminică seara, pentru Proclamaţia de la Timişoara, inclusiv pentru punctul 8, semna­seră peste 4,2 milioane de cetăţeni.

 

Dreptatea, 8 mai 1990