REPRESALII LA CRAIOVA

 

„Sondată" de poliţişti, fotografiată şl filmată încă din zorii zilei, manifestaţia risca să devină, marţi l mai, incomodă pentru conducerea actuala a municipiu­lui şi pentru relaţia ei bună cu... Cen­trul. Creşterea numărului participanţilor la peste 1500, ca şi folosirea staţiilor de amplificare dispuse pe terasa teatrului, creează panică în biroul domnului pri­mar Botofei, cu atît mai mult, cu cît se aşteaptă în următoarele 48 de ore vizita candidatului Ion Iliescu.

Drept urmare, la ora prînzului, dom­nul primar îşi ia inima în dinţi şi orga­nizează primele grupuri de „opoziţie", care, bine conduse şi sfătuite, ajung In piaţă. Cele cîteva sute de bătăuşi, con­duse de un nucleu de 40-50 de oameni bine „utilaţi", îşi intră în drepturi imediat, provocînd o adevărată luptă de stradă, pe care o prelungesc sub privi­rile impasibile ale poliţiştilor, prezenţi dar  imobili, pînă  la   ..eliberarea     pieţei de golani".

Lipsa de scrupule a opresorilor este evidentă şi din faptul că, fiind „recidivist!" locali de notorietate, acţionează,  „cu curaj, pe faţă", fiind probabil con­vinşi de imunitatea ce li se asigură. Ast­fel, antrenorul clubului I.U.G., domnul Ciobanu, soseşte în Piaţă cu automobi­lul 5-DJ-1001, ospătarul Damian şi bar­manul Florin, ambii aparţinînd „pepini­erei de bătăuşi" ai localului Minerva sînt din doi paşi la locul faptei, iar fos­tul secretar PCR al taximetriştilor craioveni, domnul Dumitrescu, se dovedeşte si el util şi prompt. Mulţi dintre aceşti „agresori la comandă", sfidîndu-i pe concitadinii lor prin „popularitatea" în creştere de care se bucură, au partici­pat, fiind recunoscuţi, şi la huiduielile ţi injuriile adresate participanţilor la mitingul partidelor istorice, de joia tre­cută.

Celor interesaţi de gravitatea faptelor petrecute, domnii Drag Petre, Iustinian Constantin (fost deţinut politic) şi stu­denta Jaqueline Manole, le stau la dis­poziţie, înainte sau după înlăturarea ur­melor fizice ale violenţelor.

Radu Ovidiu Georgescu