...ILIESCU  APARE!

 

N-am să spun cîţi au fost participanţii la mitingul electoral al F.S.N. de vineri 27 aprilie, ca să nu risc o cădere fie înspre aprecierea modestă a „României li­bere" — cam 15000 —, fie spre cifra suspect de exactă declarată de biroul de presă al Frontului (cineva, acolo la ei, se pricepe) — 120.000. Trebuie să recunoaştem că e oarecare diferenţă Intre aceste două limite, aşa că am să spun doar: au fost mulţi. Atmosfera — excelentă. Soare, zîmbete şi trandafiri.

Mitingul a debutat sub semnul unei înseninări bruşte, prilej pentru mulţimea entuziastă să reia un refren de­ja intrat In fonoteca de... aur: „Soarele răsare / Iliescu — apare!" Vorbitorii au elogiat semnul ceresc, fără ca vreunul să se refere Ia sumbra întunecare anterioară, care la rîndul ei putea fi considerată foarte bine tot un   semn ceresc. Au vorbit  mai mulţi membri de front, dar obiectivele mitingului au fost, în     afara celui  strict  electoral,   prezentarea   candidaţilor   bucureşteni   ai   F.S.N. . pentru  viitorul  parlament  şi  a  poziţiei     Frontului   privind    recrudescenţa    violent-îngrijorătoare    a     mişcării anti- totalitariste.  S-a scandat  un     volum de versuri     cu bogată încărcătură emoţională. Din cuprins: „21-22 / Iliescu-a fost cu noi!",  „Timişoara     ai uitat / Bucureştiul te-a salvat ",   „Dumnezeu si  Iliescu  / Ne-au  scăpat  de Ceauşescu".

Momentul — cheie al manifestaţiei 1-a constituit cuvîntarea dl. Ion Iliescu, din care am extras cîteva direcţii hotărîtoare pentru ridicarea pe noi culmi a democraţiei româneşti:

„peste tot, populaţia sprijină poziţiile şi platforma F.S.N..."

„este regretabil că autorii Proclamaţiei de la Timişoa­ra sau lăsat manevraţi";

„Noi considerăm că acţiunea de la Universitate, ca si speculaţiile In jurul platformei de la Timişoara sînt provocări politice din partea celor care nu cred în scru­tinul electoral, care vor să evite confruntarea electo­rală";

„F.S.N. se pronunţă împotriva oricăror manifestări ex­tremiste, a violenţei a formelor vulgare, primitive de provocare a urii, a neîncrederii, a suspiciunii".

A fost frumoasă acea după-amiază electorală, cu ae­rul ei tare, de după ploaie, cu miresmele zecilor (sau, după alte surse, sutelor) de mii de flori purtate de ma­nifestanţii uniţi în zîmbet şi-n simţiri. Frumoasă, cal­mă, destinsă, liniştită, raţională, înţeleaptă, înnecată trandafiriu In consensul general. Am plecat din faţa Academiei Militare cu imaginea de neuitat a unui grup de demonstranţi ce pliau grijulii o pancartă pe care scria cu albastru pe pînză: „ILIESCU NU UITA / CEI CE MUNCESC TE VREA".

I. M. Moroianu