Ploieşti: COMUNICAT

PRIVIND MITINGUL DE SOLIDARITATE CU ALIANŢA NAŢIONALA

PENTRU PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA Şl CU MANIFESTANŢII

DIN PIAŢA UNIVERSITĂŢII

 

Mitingul de solidaritate cu Alianţa Naţională pentru Pro­clamaţia de la Timişoara şi cu manifestanţii din Piaţa Universităţii, care a avut loc in Ploieşti, in ziua de 7 mai 3990, s-a desfăşurat în următoarele condiţii :

1) Mitingul a fost organizat de persoane independente şi nu de sindicate, partide sau organizaţii. Numărul participanţilor a fost de circa 500 studenţi, muncitori şi intelectuali. Aceştia au manifestat împotriva neocomunismului, pentru libertate şi democraţie intr-un mod civilizat.

2) Cu toate că mitingul nu a avut un caracter electoral, F.S.N.-ul a organizat o contrademonstraţie neautorizată, vio­lentă, de intimidare a manifestanţilor, care au răspuns civili­zat, primind cu aplauze huiduielile continue.

Contrademonstranţii au arborat steagul României, cu înscrisul F.S.N. şi simbolul electoral al partidului, trandafirul, fixa­te pe el, au huiduit permanent, chiar şi atunci cînd manifestan­ţii cinsteau memoria eroilor căzuţi in clipele grele ale Revo­luţiei din Decembrie 1989.

3) In afara cordonului de pază asigurat de Poliţie s-a aflat o mulţime de 3000—4000 de cetăţeni paşnici, majoritatea sim­patizanţi ai manifestanţilor, cărora sub presiunea evenimente­lor petrecute anterior in oraşul Ploieşti în zilele de 25 aprilie şi 4 mai — le-a fost frică să participe direct la miting, dar au aplaudat, iar la terminarea mitingului au facilitat plecarea ma­nifestanţilor urmăriţi de contrademonstranţi.

4) Platoul unde a avut loc manifestaţia a fost înconjurat de un cordon „om-lîngă-om" format din sute de poliţişti. Trebuie precizat modul exemplar de organizare a Poliţiei privind acest eveniment, pentru care manifestanţii au mulţumit în cor, scandind ..Cinste lor !"

5) Contrademonstranţii, de o violenţa şi agresivitate ieşite din comun, sosiţi in mod organizat (cu lozinci şi drapele) au încercat tot timpul să forţeze cordonul Poliţiei. Nereuşind, au atacat şi fugărit manifestanţii la plecarea acestora. Incidentele au fost de o mare violentă soldindu-se şi cu răniri grave".

 

COMITETUL DE INIŢIATIVA

 

NOTA REDACŢIEI : Un participant la miting (dl. Şerban Drăgan) ne-a relatat că feseniştii au huiduit şi au atacat manifestanţii chiar şi atunci cind stăteau in genunchi şi spuneau „Tatăl nostru".

Cine propagă, deci, violenţa ?

Cine destabilizează ţara ?