CĂTRE  CANDIDAŢII  LA PREŞEDENŢIE

Pentru că violenţa şi ura dez­lănţuite de pasiunile campaniei electorale pentru alegerea unui preşedinte au luat forme îngrijorătoare, vor face imposibilă realizarea climatului necesar desfăşurării paşnice a acesteia, propunem ca desemnarea noului preşedinte al ţării să aibă loc ulterior alegerilor, în conformi­tate cu prevederile viitoarei Constituţii a României. Pe pe­rioada primei legislaturi (maxi­mum 2 ani) propunem ca pre­rogativele funcţiei de preşedinte să fie îndeplinite de preşedin­tele Senatului.

In felul acesta, pe de o parte, s-ar împiedica escaladarea ten­siunilor sociale şi politice, iar pe de altă parte s-ar asigura preşedintelui, care va fi ales in condiţii de perfectă constituţio­nalitate, o autoritate reală şi o legitimitate inatacabilă.

In acest sens facem apel la toţi cei trei candidaţi la preşe­dinţie să pună mai presus de Interesele personale şi de partid Interesele ţării, angajîndu-se fiecare să-şi retragă candidatu­ra in condiţiile in care şl le re­trag şi ceilalţi.

Acest gest reciproc de lucidi­tate politică ar fi in acelaşi timp, unul de patriotism, şi ar contribui substanţial la ieşirea din criza, la stabilizarea clima­tului politic al tării, la reconci­lierea naţională.

 

GRUPUL   DE   REPREZENTARE AL ALIANŢEI NAŢIONALE PENTRU PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA

 

APEL : Invitam partidele, gru­pările nepolitice, organizaţiile obşteşti, persoanele care stnt de acord cu propunerea noastră să adere la acest document.